Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Hallo, wij zijn Tom en Henriette van Veldhuisen. We wonen op een grote woonboerderij in Bergentheim, te midden van uitgestrekte landerijen en op loopafstand van een mooi stuk bos. We vangen al meer dan 23 jaar kinderen op die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

Onze zorgboerderij heeft 3 slaapkamers in het voorhuis en 3 appartementjes in het achterhuis. De appartementen zijn bedoeld voor jongeren die graag willen leren zelfstandig te wonen. Daarnaast hebben we een aantal appartementen in Bergentheim. Hier wonen jongeren die ambulante zorg en begeleiding krijgen. 

We hebben een grote stal met dieren (kippen, kalfjes, een varken en konijnen) om te verzorgen en een grote moestuin.


Onze visie is: 

“Je hebt een huis en een hart om te delen”

 

Onze missie: 

Schottinkslag is een kleinschalige zorgboerderij die kinderen en jongeren met een beperking een stabiele en veilige plek biedt waar ze zichzelf kunnen zijn. Het belang van het kind staat bij Tom en Henriette altijd voorop. Hun professioneel en natuurlijk ouderschap en hun boerenhuis met erf, dieren, moestuin en groene speelruimte staat dag en nacht ten dienst van dit belang. Schottinkslag geeft kinderen en jongeren een gezinssysteem als fundament in hun leven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in zelfstandigheid en welzijn. 

Werk

We hebben de dagelijkse zorg voor onze kippen, kalfjes, het varken en de konijnen. Elke dag krijgen ze voer, hooi en water. Regelmatig moeten de hokken worden uitgemest. Elke dag worden de eieren uitgehaald. In het voorjaar hebben we vaak jonge dieren die verzorgd moeten worden. Ook hebben we dagelijks de zorg voor onze hond en twee poezen.

In de grote moestuin verbouwen we groente en fruit. Wie wil mag ook een eigen moestuintje verzorgen. De zorgboerderin heeft een winkel in het centrum van Hardenberg. De kinderen mogen meehelpen bij alles wat er in de winkel moet gebeuren, zoals het aanvullen van de voorraden, verpakken van de kaas en afwegen van verschillende producten.

Op het erf en in de tuin is volop ruimte om hutten te bouwen, te voetballen, verstoppertje te spelen en trampoline te springen. Bij slecht weer hebben we een speelzolder waar speelgoed en verkleedspullen liggen. We bakken regelmatig koekjes, cake of taart. In de grote schuur hebben we een eigen chill-ruimte waarin we kunnen knutselen, muziek maken/luisteren, workshops volgen of spelletjes kunnen doen op de playstation.

Maar we blijven niet altijd thuis; we trekken er vaak op uit om de wereld te ontdekken. We gaan naar zee, naar het bos, we bezoeken steden, gaan naar de pretparken, naar de bioscoop, naar muziek- en theatervoorstellingen en noem maar op!

Bijzonderheden

Wij streven op zorgboerderij Schottinkslag de vier R’s na: rust, reinheid, regelmaat en ruimte. Kenmerkend voor onze werkwijze is een duidelijke dagstructuur met daarin vaste groepsmomenten, zoals de gezamenlijke maaltijden en het drinken en een koekje na schooltijd. Er is een goede regelmaat in school, werk en vrijetijdsbesteding. De basis voor het dagritme is dat de kinderen en jongeren hun afspraken van die dag kennen en nakomen. Door het gebruik van een planbord is iedereen duidelijk wat er per dag gaat gebeuren. Praktisch maken we een verdeling in de dingen die ‘moeten’ en de dingen die ‘mogen’. De dingen die moeten zijn afspraken als naar school, stage, sport of vrijetijdsclub gaan, zorg voor de dagelijkse persoonlijke hygiëne en de dagelijkse klusjes (dieren verzorgen, corvee, kamer opruimen). De dingen die ‘mogen’ zijn alle dingen die te maken hebben met de invulling van vrije tijd. De kinderen en jongeren hebben vrije keuze in hoe zij deze tijd in willen vullen. We overleggen wel altijd wie wat gaat doen en sturen waar nodig aan.

Voor alle kinderen en jongeren op de zorgboerderij wordt een zorg- en begeleidingsplan opgesteld. hierin staan de doelen waar het kind of de jongere aan werkt. Er wordt steeds opnieuw gekeken wat het kind of jongere aan eigen verantwoordelijkheid aankan en hoe we zijn/haar zelfredzaamheid kunnen vergroten. Er is ruimte voor familie contact en voor overleg met allerlei betrokken instanties.


KINDEREN VAN 4 TOT 18 JAAR

Zorgboerderij Schottinkslag biedt 24uurszorg en begeleiding aan kinderen en jongeren van 4 tot ongeveer 18 jaar die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en een beperking hebben in hun ontwikkeling of gedrag. Het kan dan gaan om een verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, psychosociale problematiek of hechtingsproblematiek.

Daarnaast biedt zorgboerderij Schottinkslag ook kortdurend tijdelijk verblijf (crisisopvang).

Door de kleinschaligheid kan zorgboerderij Schottinkslag hen een gezinssysteem bieden als fundament in hun leven. Doel is hen in de 24uurssetting een stabiele en veilige plek te bieden waar zij de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen in zelfstandigheid en welzijn.


De begeleiding

Kinderen en jongeren op zorgboerderij Schottinkslag ontvangen intensieve begeleiding en verzorging, inclusief dagbesteding. De begeleiding bestaat uit groepsbegeleiding en één op één begeleiding.

De groepsbegeleiding bestaat uit:

 • Het aanleren van een vaste, voorspelbare dagstructuur.
 • Het kennen en kunnen nakomen van afspraken. Afspraken als naar school, sport of vrijetijdsclub gaan nakomen en deelname aan gezamenlijke maaltijden. Het uitvoeren van dagelijkse klusjes zoals dieren voeren, kamer opruimen, tafel dekken.
 • Het invullen van vrije tijd / bieden van dagbesteding: het voorbereiden en initiëren van activiteiten, het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten.
 • Het aanleren of vergroten van sociale vaardigheden in groepsverband zoals leren samenwerken en overleggen.
 • Het verkennen van de wereld en maatschappij; bezoeken van evenementen, musea, steden en landen.

De individuele begeleiding bestaat uit:

 • Individuele begeleiding bij de uitvoering van ADL – alle dagelijkse taken en de routine hierin aanleren – persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, organiseren en plannen, financiën/administratie, aangaan en onderhouden van sociale contacten.
 • concrete, uitvoerende hulp en pedagogische ondersteuning op de verschillende levensgebieden, namelijk: lichamelijk en psychisch functioneren en welzijn, aangaan en onderhouden van relaties, deelname aan de samenleving d.m.v. dagbesteding, school of werk, persoonlijke ontwikkeling, materieel welbevinden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Per kind/jongere zijn individuele doelen per levensgebied vastgelegd in het zorg- en begeleidingsplan.
 • Voor de jongeren in de zelfstandigheidstraining: het aanleren/uitvoeren van huishoudelijke taken (wassen, koken, boodschappen doen, opruimen, schoonmaken) en praktische ondersteuning bij huishouden en financiën.


JONGEREN VANAF 18 JAAR

Zorgboerderij Schottinkslag biedt 24uurszorg aan jongeren met een beperking vanaf 18 jaar. Het kan gaan om jongeren met een verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum en/of psychosociale problematiek. We begeleiden jongeren gefaseerd in stappen van intensieve begeleiding naar gedeeltelijke begeleiding of geheel zelfstandig wonen. Doel is deze jongeren binnen hun mogelijkheden zo volwaardig en optimaal mogelijk te laten functioneren in de samenleving. De zorg bestaat uit concrete, uitvoerende hulp en pedagogische ondersteuning bij huishouden, financiën en sociaal- emotioneel functioneren.

Bij deze doelgroep is eigen verantwoordelijk een belangrijk onderdeel waaraan gewerkt wordt. Ook planning, het begrijpen van oorzaak en gevolg en het aanleren van zelfdiscipline zijn belangrijke onderdelen tijdens het trainingstraject. Het zelfstandigheidstraject kan tussen de 1 en 3 jaar duren, afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.

 

Locaties

Boerendijk 1 – 24 uurszorg en zelfstandigheidstraining

In het voorhuis van de zorgboerderij zijn vier slaapkamers  beschikbaar voor de 24uurszorg.

In het achterhuis zijn 3 appartementen met een eigen zitkamer, slaapkamer, keuken, douche en toilet. Deze appartementen zijn geschikt voor jongeren die de zelfstandigheidstraining volgen.

Ambulante begeleiding

Daarnaast heeft de zorgboerin nog een aantal appartementen in Bergentheim waar ambulante begeleiding kan worden geboden aan jongeren.

Het is ook mogelijk jongeren met een eigen woonruimte ambulante begeleiding te bieden.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 24-08-2020

Gestart in

2011

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren

Soort zorg

 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl