Naar zorgboerderijen

Zorgboerderij Slangenburg
Werken op een landgoed. Werken bij een abdij. Werken voor ’n kasteel. Werken in het bos. Werken in alle vrijheid. Werken in alle rust. Werken naar eigen kracht en kunnen. Werken aan jezelf.

Verscheidenheid aan werkzaamheden
In 2007 opende zorgboerderij Slangenburg in Doetinchem haar deuren. Destijds hadden wij niet durven dromen dat we nu zo’n verscheidenheid aan werkzaamheden konden aanbieden. Ondanks de titel ‘zorgboerderij’ is er geen sprake van een agrarisch bedrijf met veeteelt of akkerbouw. De werkzaamheden die wij aanbieden hebben namelijk veelal te maken met bosbouw, natuurbeheer en allround terreinonderhoud. Om er zeker van te zijn dat we onze medewerkers van voldoende werk kunnen voorzien, werken we samen met de drie belangrijkste organisaties op landgoed Slangenburg: Staatsbosbeheer, de Sint Willibrords-abdij en gastenverblijf kasteel Slangenburg.

 

Arbeidsmatige dagbesteding

Met een indicatie dagbesteding ben je bij ons over het algemeen vrij snel aan de slag. In de nabije toekomst hopen we daar arbeidsre-integratietrajecten of werkervaringsplaatsen aan toe te voegen. Hoe dan ook, het gaat om arbeidsmatige dagbesteding. Echt werk welteverstaan, maar aangepast aan jouw talenten en tempo. Weinig abstracte of theoretische instructies, maar d´r an. Samen stellen we gaandeweg leerdoelen op die we op gezette tijden evalueren en bijstellen. Waar het bij ons om gaat is jouw persoonlijke ontwikkeling. Het werk is daarbij het middel dat ons houvast biedt en richting geeft. 

 

Werk

De werkzaamheden die wij met ons team verrichten zijn zo divers als het landgoed groot is. Als zorgboerderij bezitten wij geen eigen gronden, maar werken wij vrijwel uitsluitend in opdracht van anderen.

Het kasteel 

In opdracht van het kasteel werken wij geregeld in de kasteeltuin of in de boomgaard met haar hoogstam fruitbomen. Wekelijks harken we het grind en zorgen wij dat het voorplein er netjes en verzorgd uit blijft zien. Hier zijn we all-round inzetbaar voor klussen binnen-, en buitenshuis. Zo helpen we geregeld met het versjouwen van meubulair door het hele kasteel of verzorgen wij het transport van goederen voor het gastenverblijf.

Staatsbosbeheer

Voor Staatsbosbeheer onderhouden wij o.a. verschillende wandelpaden en de parkeerplaats van de Slangenburg. We verzamelen zwerfvuil, maaien de bermen en verrichten snoeiwerkzaamheden. Ook bosbouwkundige werkzaamheden zoals het opsnoeien van toekomstbomen, het verwijderen van Amerikaanse vogelkers of het compleet uitdunnen van bospercelen behoort tot ons takenpakket. Geregeld staan er reparaties aan hekken en rasters op het programma.

Sint Willibrords Abdij 

Sinds de verhuizing is ons takenpakket aangevuld met allerhande werkzaamheden voor de Abdij. Het Abdij-complex wordt door een houtgestookte CV verwarmt, wat inhoud dat er jaarlijks een grote voorraad brandhout moet worden verwerkt. Een aantal weken per jaar helpen wij de medewerkers van de Abdij hierbij. De rest van het jaar zetten wij ons in om een bijdrage te leveren aan het algehele onderhoud van het complex en haar eigen (bos-) gronden.

 

Bijzonderheden

Ieder mens kan veranderen en is in staat tot groei! En een zorg boerderij is de uitgelezen plek om dit te doen. Onze begeleiding wordt gekenmerkt door authentieke belangstelling, empathie, echtheid en enthousiasme. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid, kunde en zelfredzaamheid in plaats van de traditionele cliënt/hulpverlener-relatie op basis van afhankelijkheid.

 

Echt werk

Het doel van zorgboerderij Slangenburg is het creëren en in stand houden van begeleide werkplekken op landgoed Slangenburg, voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Onder begeleiding deelnemen aan echte werkzaamheden is volgens ons een schitterende mogelijkheid om naar eigen kracht en kunnen een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

 

Ervaringsleren

Wij doen dagelijks ons best om de werkzaamheden en de bijbehorende instructies af te stemmen op de individuele medewerkers. Wij besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen van onze medewerkers. Over het algemeen kan de zorgboerderij aangemerkt worden als een plek voor 'ervaringsleren';

Weinig theoretische, abstracte instructies, maar deelname, zelf doen en meemaken zijn hiervoor de belangrijkste ingrediënten.

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 27-06-2022

Gestart in

2007

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • Verslaving
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Open dag

Open dag 2022

10:00uur tot 16:00uur

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl