Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Doel, Visie en Missie 

Doel
De stichting stelt zich ten doel: mee te helpen aan de verbetering van de levenskwaliteit van normaal tot hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), orthopedagogische en psychische noden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van naschoolse opvang, dagbesteding en door het aanbieden van begeleide- / beschermde woonplekken.

Visie
De stichting biedt activiteiten en woonbegeleiding aan, waarbij de relaties tussen mensen, dieren en natuur centraal staan. Het verzorgen van dieren en het contact hebben met dieren en mensen, zijn voor de stichting aanknopingspunten om op een laagdrempelige en deskundige wijze te werken aan doelen op psychologisch en sociaal vlak.

Missie
De medewerkers van de stichting bieden vanuit een persoonlijke betrokkenheid een warme, veilige (woon)plek voor deze kinderen en (jong)volwassenen en bieden zo nodig steun aan de mantelzorger. Op deze plek worden de zorgvragers ondersteund in het verkrijgen van meer sturing op en verantwoordelijkheid in hun leven.

Naam Betach 
Betach is een Hebreeuwse Bijbelse naam, te vinden in 2 Samuel 8, en is de naam van een stad. Een stad met vele rijkdommen zoals koper en brons. Om die reden was deze stad goed beveiligd en was alles goed weg geborgen. De betekenis van het woord Betach is dan ook:

- Veiligheid
- Geborgenheid
- Vertrouwen

Werk

Werk van Betach

Betach biedt naschoolse opvang aan kinderen, dagbesteding en  beschermd wonen aan (jong)volwassenen (wonen alleen voor vrouwen) met ASS, ADHD en/of ADD. 

Een greep uit onze activiteiten: dierenverzorging, paardrijden, mennen, werken in de biologische tuinderij en onderhoud in en om de gebouwen, het terrein en de weilanden. Daarnaast ook creatieve activiteiten en bak activiteiten. Kenmerken van onze manier van werken: kleinschalig, in een rustige omgeving en dicht bij de natuur. 

Bijzonderheden

Er is voor beschermd wonen op dit moment geen studio beschikbaar, maar u kunt gerust contact opnemen voor het maken voorkennimsaing en eventueel wachtlijstplaatsing. Wonen is voor vrouwen, Diagnose ASS en/of Add, ADHD. Indicatie Beschermd Wonen

Op de dagbesteding, met name door de weeks is nog plek vrij, neemt u gerust contact met ons op. 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 26-02-2024

Gestart in

2011

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS
 • ASS, ADHD, ADD

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl