Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wie zijn wij?

De Naobere is door drie mensen opgericht die allemaal een verleden in de gehandicaptenzorg. We zullen ons nu allemaal even persoonlijk voorstellen:

Jeanne en Marius van de Logt,

…we zijn beiden vele jaren werkzaam geweest binnen de zorg voor mensen met een beperking binnen een grote instelling. We hebben elkaar daar ook leren kennen. Toen onze oudste zoon geboren werd bleek hij ernstig gehandicapt te zijn. Door o.a. deze ingrijpende gebeurtenis is ons verdere leven als volgt verlopen: nadat ons eigen gezin compleet was, vier kinderen, hebben we twee kinderen met een verstandelijke beperking in ons gezin opgenomen. We waren daarmee gezinshuisouder in dienst van een instelling. In 2000 hebben we de helft van onze boerderij verbouwd tot een volledig aangepaste vakantiewoning. De vraag hiernaar was groot dus besloten we vijf jaar later een tweede vakantiewoning te bouwen. Weer vijf jaar later kwam het huis van de buurman te koop. Onze zoon was inmiddels 18 en stapte over naar de volwassenenzorg. De dagbesteding binnen de grote instellingen sloot niet voldoende aan op onze zorgvraag. Na lang wikken en wegen hebben we besloten om alles op alles te zetten en een kleinschalig logeerhuis en een dagbesteding te realiseren. Dit alles moest wel toegankelijk worden voor rolstoelers en voor mensen van hoog tot laag niveau.

Inge Jonker,

……ook ik ben jaren werkzaam geweest binnen verschillende (grote) instellingen en heb daar veel geleerd en met veel plezier gewerkt. Erg belangrijk vind ik de individuele aandacht, het jezelf kunnen en mogen zijn en dat men meer naar de mogelijkheden kijkt van de persoon, dan naar de onmogelijkheden. Belangrijk uitgangspunt voor mij is dat de bezoekers/loges en de ouders centraal staan. Omdat mijn visie op zorg overeen kwam met de visie van Jeanne en Marius zijn we er met z’n allen voor gegaan om een kleine stichting op te richten. Op onze zorgboerderij staat belevingsgerichte zorg in het groen, sfeer, en huiselijkheid centraal.

Werk

Dagbesteding

Deze zorgvorm is gericht op het bieden van zinvolle dagbesteding in het groen. Het uitgangspunt hierbij is dat het hebben van een zinvolle dagbesteding voor iedereen een voorwaarde is om goed in je vel te zitten. Het versterkt je gevoel van eigen waarde, je bent nodig, je doet er toe, je ontmoet er collega's, je krijgt er vrienden kennissen en je voelt jezelf prettig op een goede werkplek.

De activiteiten zijn zowel belevingsgericht als arbeidsmatig en afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de bezoeker. Concreet betekent dit voor de een, de hele dag druk bezig zijn met bijv. hout zagen, voor een ander is dat bijv. hout stapelen en voor weer een ander is dat het voelen van het zaagsel of het ruiken van het hout. Alle belevingen en handelingen zijn belangrijk en moeten ervaren worden.

Daarnaast worden er activiteiten ontwikkeld zoals koken, bakken, snoezelen, werken met hout en creatief bezig zijn. Ook de  belevingskas biedt tal van mogelijkheden zoals het telen van groenten en bloemen, oppotten van plantjes, ontspannen jacuzzigebruik, knuffelen met kleindieren etc.

Werken op het erf in de groentetuin, oogsten van groente en fruit, het verwerken hiervan en het verkopen, behoren ook tot de mogelijkheden.

Logeren in het groen

Het logeerhuis bij de Dagbestedings-schuur biedt 9 logeerplaatsen en het logeerhuis de Potstal 6 logeerplaatsen met overnachting. We bieden naast logeeropvang ook dag- en vakantieopvang. Er is plaats voor 16 kinderen en volwassenen vanaf 5 jaar met een verstandelijke beperking en /of een meervoudige beperking.

Ook logés met een bijkomende handicap zoals autisme. ADHD of PDD-NOS behoren in deze zorgvorm tot de doelgroep. Onder professionele begeleiding worden activiteiten aangeboden die passen binnen de interesses en het niveau van de logés.

Gezelligheid staat centraal in dit weekend. Er kan volop gebruikt gemaakt worden van het aanbod op het sfeervolle erf en de mogelijkheden in de dagbesteding. Het biedt ouders de gelegenheid om even ontlast te worden van hun taak. Anderzijds leert de logé los te komen van thuis en ontmoet andere mensen wat een verbreding van zijn leefwereld kan betekenen.

Bijzonderheden

De Naobere wil een mooie, aantrekkelijke toegankelijke plek zijn voor deelnemers met een verstandelijk en/of meervoudige beperking waar je in een fijne, groene omgeving kunt werken, ontspannen en kunt logeren. Belangrijk uitgangspunt is het creëren van een zo gewoon mogelijke werkplek waarin je anderen mensen ontmoet en je gewaardeerd voelt in je mogelijkheden. Dit alles vanuit een warme en respectvolle bejegening.

Omdat we kleinschalig zijn is de organisatie overzichtelijk en klein, en zijn de lijnen kort, de communicatie helder en de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden makkelijk bespreekbaar. Het bewaken van een open warme sfeer is dan ook gemakkelijker. Iedereen ziet elkaar hier iedere dag. Een andere belangrijke kernwaarde is het werken in het groen waarbij rust, ruimte, het beleven van de seizoenen en het uitvoeren van gevarieerde werkzaamheden bijdraagt aan een maximale ontplooiing van onze deelnemers en zorgt voor een fijne werkomgeving.

Omdat de Naobere specifiek gekozen heeft voor een heterogene groepssamenstelling is zorgen voor elkaar een belangrijk onderdeel van onze missie. Bovendien is zorgen en verzorgen van de planten en dieren een belangrijke dagelijkse activiteit, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid voor draagt. Dit bevordert de eigenwaarde.

Aandacht voor maatschappelijke participatie zien we terug in diverse activiteiten waarbij contacten binnen en buiten het erf ruimschoots aandacht krijgt.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 17-05-2023

Gestart in

2011

Aangesloten bij

 • Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl