Naar zorgboerderijen

Over ons
Zorgkwekerij de Nollestee is in 1996 opgericht door Cor en Jolanda Joppe. Het landbouwbedrijf werd beëindigd en de boerderij werd omgebouwd tot een diaconaal project, het woord zorgboerderij bestond nog niet. In 2019 is zorgkwekerij De Nollestee overgegaan in Stichting Nollestee om de continuïteit te waarborgen.

In 2020 is Stichting Nollestee uitgebreid met zorgtuin de Nollehof en in 2022 met inloophuis de Voorste Vloer. In onze manier van zorg verlenen staat de mens centraal, in het besef dat we allen van gelijke waarde zijn in de samenleving. Met name voor mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan, mensen die niet zelfstandig door het leven kunnen gaan, die een duwtje in de rug en bescherming nodig hebben. Het doet er wel degelijk toe wat je doet, kan en probeert. We geven aandacht en ruimte voor levensvragen. Samen vormen we een gemeenschap waarbinnen we zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.

Zorgkwekerij de Nollestee
Op Zorgkwekerij de Nollestee gaan zorg en werk hand in hand. Hier bieden wij een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. De medewerkers worden gestimuleerd hun talenten in te zetten op hun eigen tempo en niveau. Daarnaast leren zij onder begeleiding nieuwe vaardigheden.

Het werk bestaat uit het kweken en de verkoop van vaste planten en heesters. Van de meeste planten vindt het hele proces van vermeerderen binnen het bedrijf plaats. Op de diverse werkplekken wordt het stek geknipt en gestoken waarna het in één van de vijf kassen op het terrein verder groeit. Na twee keer overpotten zijn de planten geschikt voor verkoop aan bezoekers van de kwekerij. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de winkel open. Op dat moment helpen de medewerkers de klanten en bedienen ze onder begeleiding de aangepaste kassa.

Zorgtuin de Nollehof
Zorgtuin De Nollehof, met zorg omringd. In één zin is het karakter van onze onderneming duidelijk: beschermende zorg voor de ander die in het leven een zorgende hand nodig heeft. De Nollehof biedt zorg in de vorm van groene dagbesteding die is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, mensen met gevolgen van een CVA, NAH, of somatische klachten door een andere oorzaak.

Onder professionele begeleiding bieden we dagstructuur, aandacht, en een zinvolle daginvulling. We koken samen, verbouwen groente in de tuin, en organiseren allerhande leuke activiteiten. Dit alles in een groene omgeving en binnen een besloten belevingstuin, met een gezellige woonkeuken en rustkamer.

Inloophuis de Voorste Vloer
Inloophuis de Voorste Vloer is een laagdrempelige voorziening voor respijtzorg en mantelzorgers, en mensen die kampen met beginnende hersenproblematiek en eenzaamheid. Daarbij is iedereen welkom die behoefte heeft aan een sociale omgeving.

Het inloophuis werkt niet met indicatie of diagnoses, iedereen is dus welkom zonder verwijzing. Daarnaast bieden wij een reintegratieprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en een leerprogramma voor dames met ASS.

Het inloophuis is een verlengstuk van thuis en maakt deel uit van de gemeenschap. De focus ligt op de behoeften en ervaringen van de deelnemers, en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. We creëren samen een huiselijke sfeer, waar veel kan, niets moet, en zorg voor elkaar centraal staat.

Samenwerking met andere organisaties

 

Gemeente Goeree-Overflakkee
Ketenzorg dementie
CuraMare
Stichting SjaloomZorg
Woonhoeve de Schaapskooij
Zorghoeve Oostmoer

 

Laatst bijgewerkt: 20-06-2023

Gestart in

1996

Aangesloten bij

 • Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Huisverkoop
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Werken in de tuinen en klanten helpen op een kwekerij met tuinplanten

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl