Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij en agrarische kinderopvang net buiten het centrum van Barneveld. Bij ons kan je in een gezellige en veilige omgeving een dag of een deel van de dag bezig zijn. Huiselijkheid en zorg op maat vinden wij erg belangrijk. 

Ruimte

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, een kopje koffie staat altijd klaar!

Kwaliteit 
De kwaliteit van ‘t Bakhuisje is gewaarborgd doordat de zorgboerin jarenlange ervaring heeft in de zorg. Zij heeft gewerkt in verpleegtehuizen en op locaties met begeleid wonen. De basisopleiding MDGO-VZ wordt aangevuld met cursussen en intervisie bijeenkomsten. Daarnaast heeft de zorgboerin 15 jaar ervaring in het werken met ASS. Jaarlijks wordt er een BHV cursus en medicatiecursus gevolgd.

Voor de kinderopvang heeft de zorgboerin de vereiste cursussen gevolgd, zoals EHBO voor kinderen. Tevens is zij een gekwalificeerde gastouder. De ervaring als gastouder is een extra waarborg voor de kwaliteit.

Dagboek
Voor alle kinderen wordt er een dagboek bijgehouden, waarin de gebeurtenissen van de dag worden opgeschreven, soms aangevuld met eigen foto's. Op deze manier weet de ouder/verzorger wat we samen beleven. Het dagboek helpt om te zorgen dat ook wij weten wat de kind heeft beleefd op andere dagen, zodat daarop ingespeeld kan worden. Daarnaast wordt er in het schrift beschreven aan welke leerdoelen er gewerkt zijn. Op deze manier zijn we transparant richting ouders en kinderen. Als de kinderen thuis komen, kunnen zij met hun ouders/verzorgers praten over wat zij gedaan of meegemaakt hebben. Hoe leuk is dat?! Daarnaast zijn ouders gelijk op de hoogte wat er die dag gebeurd is, waardoor zij hier weer goed op kunnen inspelen.

Dagbesteding
De dagbesteding is open op woensdagmiddag en op zaterdag voor zorgboerderijkinderen. Bij voorkeur het starten van de zorg bij een leeftijd tussen de 3 en 8 jaar. Op deze manier kan er gewerkt en gebouwd worden vanaf jonge leeftijd. Ook als u als ouders/verzorgers merkt dat uw kind bepaalde dingen moeilijk vind, neem contact op voor de mogelijkheden.

Om nieuwe dingen te leren, wordt het eerst voorgedaan. Vervolgens wordt het sámen met het kind gedaan. Dit wordt herhaald totdat het kind het zelf kan. Er wordt gewerkt vanuit ‘Geef me de 5,’ wie, wat, waar, wanneer en hoe. Dit biedt duidelijkheid voor de kinderen, waardoor zij wél mee kunnen doen in het programma.  Het doel is om te bouwen aan hun eigen waarde.

We vinden het fijn als een kind het naar zijn zin heeft. Wat en hoeveel er gedaan wordt, wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Dus even zin om de dieren te knuffelen? Dat kan! We hebben elke zaterdag en woensdagmiddag een vast programma, waardoor de kinderen veel duidelijkheid en houvast hebben. Op wens van de deelnemer kan dit programma aangepast worden. Het programma op de woensdag ziet er alsvolgt uit:

 • 13:00 konijnenhok schoonmaken/ stro in emmers doen
 • 14:00 dieren water geven; kip voer geven
 • 15:00 pauze
 • 15:30 buskruit (of een ander leuk spel)
 • 16:00 appels eten
 • 16:30 kalfjes melk geven
 • 17:00 naar huis

Het programma op de zaterdag ziet er alsvolgt uit:

 • 9:30 drinken
 • 10:00 naar buiten; konijnen +kalfje verzorgen
 • 12:00 eten + pauze
 • 13:00 naar buiten; paarden verzorgen
 • 14:00 buskruit
 • 15:00 drinken + complimentenronde
 • 15:30 naar huis

Andere activiteiten wat we doen, afhankelijk van weer en seizoen:
- Konijnen voeren, water geven en schone hokken geven
- Kippen voeren + water geven
- Hooi, stro en melk halen
- Schapen en geiten voeren en water geven 
- Paarden verzorgen
- Vegen
- Peren, appels, pruimen en noten rapen (mee naar huis nemen!)
- Skelter + werk
- Auto wassen
- na het eten 5 dingen opruimen van de tafel, deze mogen de kinderen zelf kiezen
- Buskruit/spoorzoekertje
- (voor)lezen
- Trampoline springen
- Schommelen

Door middel van deze verschillende activiteiten wordt er gewerkt aan leerdoelen, zoals de motoriek en sociale ontwikkeling. Deze leerdoelen komen vanuit de thuissituatie, school en fysio, daarnaast observeren en signaleren wij zelf waardoor er ook nieuwe leerdoelen kunnen ontstaan. Het doel is om de kinderen voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij.

In elke vakantie maken we een creatief kunstwerk. Bijvoorbeeld een houten kip schilderen of een bakje met schelpen. Ook wanneer het vader- of moederdag is maken we iets moois voor hen. Wanneer kinderen iets nieuws kunnen of geleerd hebben, krijgen zij een diploma in hun schrift. Zo worden de successen gevierd.
Bij ‘t Bakhuisje werken we samen. Ieder op zijn eigen manier. Wel heeft de zorgboerin informatie nodig van elk kind, zodat de zorgkwaliteit optimaal blijft.

Kinderopvang
Speelmogelijkheden zijn de schommel, de trampoline, de skelters, de fietsjes, de zandbak en het goal.
Daarnaast zijn het omgaan met dieren en het met elkaar op het erf bezig zijn met een spel of een klusje, dagelijkse activiteiten. In de ochtend zijn we altijd buiten met de kinderen en worden zij betrokken bij het boerenleven. Zo gaan de kinderen mee kippen voeren, elk kind krijgt een bakje kippenvoer, deze vervoeren zij in hun driewieler en mogen ze aan de kippen geven. Ondertussen zingen we 'boer wat zeg je van mijn kippen' of 'ik zag een kuikentje.' We helpen de kinderen om tot een goede ontwikkeling te komen, zo stimuleren we bijvoorbeeld het lopen, motorische ontwikkeling en taalontwikkeling. Dit doen wij op een laagdrempelinge manier. We gaan bijvoorbeeld konijnen knuffelen, de kinderen mogen ondertussen de konijnen tellen. Op deze manier worden de kinderen op een eenvoudige manier uitgedaagd om te ontwikkelen. De kinderopvang is op maandag, dinsdag en donderdag. 

Bij de Kinderopvang op ‘t Bakhuisje staat veiligheid voorop. Deze veiligheid of rust betekent aandacht en liefde voor het kind, duidelijkheid in regels, gezelligheid en samen dingen doen. Wel wordt verwacht dat kinderen de basisregels zoals luisteren geleerd hebben. Natuurlijk is er ook tijd voor een slaapje, een boekje lezen of konijnen knuffelen. De kleinschaligheid van de zorgboerderij biedt hiervoor de basis.

Ontwikkelen

Identiteit

Bij alle activiteiten wordt gewerkt en gezorgd vanuit ons christen zijn.

Kwaliteitssysteem

Keurmerk is afgegeven in 2012, in 2018 en 2021. Het huidige keurmerk is geldig tot september 2024.
Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven waarin de belangrijkste gebeurtenissen, ontwikkelingen, achtergronden en genomen maatregelen zijn opgenomen. Via het keurmerkregister zijn de laatste 3 jaarverslagen in te zien. 

LRK nummer: 189501820

Vertrouwenspersoon
Marjan Vos
Email: marjanvosvlaanderen@gmail.com

Samenwerking met andere organisaties

Gastouderopvang GASTOU Barneveld

Zorggroep 's Heeren Loo

Coöperatie Boer en Zorg 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 29-03-2024

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)

Leeftijd

 • Kinderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Spelen voor de kleine kinderen

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • Onderaanbesteding
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl