Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Roelof van Minnen is trainer en coach op training- en leerboerderij Crumelhaeve. Van oorsprong heeft hij een agrarische achtergrond. Hij is als pedagoog afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt in het speciaal basisonderwijs. Daar heeft ook zijn afstudeeronderzoek plaatsgevonden. Hij ontwikkelde hiervoor het zogenaamde Topperprogramma; een programma speciaal ontwikkeld voor onzekere kinderen en jongeren.  Na zijn afstuderen werkte Roelof vijf jaar als coach en opvoedingsdeskundige in noord-oost Nederland. Tijdens deze jaren heeft hij veel ervaring opgedaan met multi-problemgezinnen en met jongeren met probleemgedrag. Hij maakt hierbij gebruik van het netwerk rondom een cliënt om problemen op te lossen. Verder heeft hij, mede door zijn afkomst, veel belangstelling voor randjongeren die aan het werk willen in het bedrijfsleven maar niet goed weten 'hoe'. 

Werk

Crumelhaeve heeft geen wachtlijsten waardoor er snel hulp geboden kan worden. Er moet een juiste match zijn tussen de deelnemer en de coaches. Crumelhaeve is van mening dat alleen dan goede hulpverlening tot stand komt. Verschillende hulpvragen betekenen ook verschillende benaderingen. De hulpvraag van de deelnemer is het uitgangspunt van hoe de begeleiding wordt vormgegeven. Vaak is er een combinatie van verschillende vormen van hulpverlening die worden ingezet.
Zodra we geïnventariseerd hebben op welke levensgebieden er hulpvragen zijn gaan we meteen aan de slag. We maken samen met de deelnemer een plan om de problemen structureel aan te pakken en te werken aan oplossingen en idealen.
Crumelhaeve heeft een breed netwerk en vind het een pré om samen te werken met andere instanties. De deelnemer staat centraal in het team van deskundigen en begeleiders en zal dan ook nauw betrokken worden in elk overleg. Transparantie en het hebben van regie over zijn/haar eigen leven staat hierbij hoog in het vaandel.

Bijzonderheden

Crumelhaeve vindt het zeer belangrijk dat iedereen mag en kan zijn wie hij/zij is. Wij richten ons dan ook vooral op de puurheid en de goedheid van de mens. Bij ons hoeft niet alles perfect te gaan en mogen er ook leerervaringen opgedaan worden. Voor ons is juist iemand die zichzelf kan en wil zijn een uniek individu! Positief ontwikkelingsgericht werken vormt dan ook de basis van de missie die Crumelhaeve heeft ten aanzien van de begeleiding. Positief ontwikkelingsgericht werken omdat wij het belangrijk vinden om te werken aan de kwaliteiten van de individu, deze te versterken en vooral te kijken naar de mogelijkheden. Door samen te werken leert de deelnemer op een praktische manier met concrete haalbare doelen succeservaringen op te doen.

 

"Crumelhaeve, werk(t) door natuurlijke groei!"

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 25-03-2021

Gestart in

2011

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding
 • Behandeling

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Psycho-educatie, Spiegelen met dieren, vergroten van zelfredzaamheid, Trainen 'op eigen benen staan', Vergroten sociale netwerk en weerbaarheid

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl