Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

We zijn een zeer kleinschalige Werkboerderij. Door korte lijnen, goede teamsamenwerking en een beperkte groep deelnemers, kan de Werkboerderij optimale begeleiding bieden.    Het team is goed opgeleid, heeft veel ervaring, is flexibel en kan creatief omgaan met de arbeidswensen en interesses van de deelnemers. De Werkboerderij kan daardoor maatwerk leveren; er wordt goed gekeken naar wat elke deelnemer wil en kan.      

De groep wordt als geheel begeleid, maar de werkzaamheden van de deelnemers worden zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd.          
Sommige opdrachten worden samen door de werkleider en de deelnemer uitgevoerd. Van dichtbij kan de begeleider dan zien hoe de deelnemer functioneert en wat er in hem/haar omgaat. Zo kan er direct worden bijgestuurd als dat nodig is.   
De ontwikkelingen van de deelnemer worden op verschillende manieren bijgehouden. De deelnemer krijgt hierdoor inzicht in zijn/haar functioneren. Ook houdt de Werkboerderij zo ouders of woonbegeleiders op de hoogte van het functioneren van de deelnemer op de werkvloer.  

Werk

Activiteiten
De Werkboerderij biedt allerlei verschillende activiteiten, gericht op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Ze krijgen eigen verantwoordelijkheid, wat het zelfvertrouwen vergroot. Uniek is het werken in kleine groepen op de Boerderij, in de Kwekerij, en op karwei.
De Boerderij
Op de boerderij is de dagelijkse verzorging van dieren belangrijk. Dieren kunnen geknuffeld en geaaid worden, wat uitnodigt tot het maken van contact.
Het werk op de boerderij loopt uiteen van het voeren van de dieren en het uitmesten van de stallen tot onderhoudswerkzaamheden in en om de boerderij. De combinatie van dieren en buitenlucht is voor veel deelnemers belangrijk. Op de Boerderij is rust en ruimte.
De Kwekerij
In de kwekerij worden fietsen gerepareerd, machines onderhouden, administratieve taken uitgevoerd en inpakwerkzaamheden verricht. Er is een moestuin waar de deelnemers in kunnen werken. Per seizoen of voor bijzondere gelegenheden worden speciale werkzaamheden uitgevoerd. In de winter worden kersttakken en kerststukjes gemaakt.
Elke deelnemer kan hieraan meewerken. Omdat het direct resultaat oplevert, wordt het zelfvertrouwen vergroot.
Op karwei
Deelnemers kunnen ook mee bij particulieren en bedrijven op karwei. Op die manier wordt volledig meegedraaid in de maatschappij.
Een voorbeeld is tuinonderhoud, waarbij onder professionele begeleiding geleerd wordt met machines te werken.

Bijzonderheden

De Werkboerderij

Werkboerderij Berends biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke, sociaal-emotionele of psychische beperking, kunnen terecht bij de Werkboerderij.

Bij de Werkboerderij hebben deelnemers de mogelijkheid zich individueel te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken, kennis op te doen en het zelfvertrouwen te vergroten. Hierdoor kunnen ze zo zelfstandig mogelijk in de samenleving staan en bijdragen aan de maatschappij.     

 

Arbeidstraining en sociale activering      
Ook voor arbeidstraining en sociale activering kunnen deelnemers bij de Werkboerderij terecht.
Door problemen, van welke aard dan ook, kan het zijn dat iemand niet (goed) kan werken. De Werkboerderij helpt om deze problemen aan te pakken, waardoor de deelnemer het uiteindelijk weer ziet zitten aan het werk te gaan.           

Het doel van sociale activering is leren inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden, met behulp van intensieve begeleiding en ondersteuning.          
Op basis van persoonlijke wensen en aanwezige kwaliteiten worden passende werkzaamheden gezocht. Indien nodig wordt ook gezocht naar bijscholing of cursussen. Wanneer de deelnemer daar aan toe is, kan hij/zij mee op karwei.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 20-04-2021

Gestart in

2011

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl