Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Even voorstellen  

Wij zijn Johan en Linda Bos en runnen sinds juni 2014 Woonzorg Hesselshoeve. Dit bedrijf heeft kunnen ontstaan doordat mijn ouders 500m verderop een melkveehouderij met Zorgboerderij hadden en vanuit de uitbreidingsmogelijkheden is Woonzorg Hesselshoeve gebouwd. We zijn gevestigd in Wapse, tegen de zuidkant van het Drents-Friese Woud. Sinds 2002 zijn we begonnen met reïntegratie- en leerwerktrajecten voor cliënten uit een nabijgelegen behandelcentrum, ‘Hoeve Boschoord’, nu beter bekend als Trajectum. De Melkveehouderij met Zorgboerderij Hesselshoeve wordt door mijn broer Johan en zijn vrouw Suzanne gerund. Als familie, waar ook onze ouders en een aantal medewerksters zijn betrokken, verzorgen we met elkaar de begeleiding voor de cliënten die wonen en eventueel dagbesteding volgen op beide locaties.

 

Ontstaan

Voor de Melkveehouderij was er land gekocht waar een woning bij was. Met die woning en het perceel hadden we idee om ruimte te creëren voor het jongvee van de Melkveehouderij en om de zorg uit te breiden. Dat eerste is niet gelukt en toen hebben we ons toegespitst op uitbreiding van de zorg. In oktober 2013 werd er een vergunning verstrekt voor de bouw van 4 appartementen en 2 kamers voor tijdelijk verblijf. In juni 2014 zijn we er komen wonen en begonnen we met zorg verlenen. In juni 2017 zijn de 2 kamers één geheel geworden, een zit- en slaapkamer voor 1 cliënt. In oktober 2023 zijn er 2 zorgchalets geplaatst, zodat er nog twee cliënten met een zorgvraag kunnen wonen. In totaal kunnen er 7 bewoners bij ons op het erf wonen.

 

De Woonzorg

Woonzorg Hesselshoeve ligt aan de rand van Wapse, tegen de dorpskern aan, op 500m afstand van de al langer bestaande Zorgboerderij Hesselshoeve.

Op de Woonzorg, wordt evenals op de Zorgboerderij, dagbesteding en kleinschalig beschermd wonen in een natuurlijke omgeving geboden. Op beide locaties kun je permanent wonen met een WLZ-indicatie of een begeleid wonen traject met doorstroming naar zelfstandigheid (met een WMO-indicatie).

We bieden ondersteunende en activerende begeleiding, zowel voor de dagbesteding als op gebied van wonen en vrije tijd. Elders dagbesteding doen behoort ook tot de mogelijkheden.

Het fijne van twee locaties dicht bij elkaar is dat er gecombineerd kan worden met gezamenlijke koffie- en eetmomenten. Dit wordt ook in de kleine groep gedaan. 

 

Beschikbaarheid

Momenteel zijn alle woonplekken bezet, te weten de 4 appartementen, de 2 zorgchalets en de zit- slaapkamer.

 

Doelgroep

De Hesselshoeve biedt begeleiding aan (jong) volwassen met een:
- Verstandelijke beperking en/of
- Psychiatrische beperking

Die baat hebben bij:
- Kleinschalig wonen in een beschermende omgeving
- Wonen en werken op één plek prettig vinden (hoeft niet)
- Affiniteit hebben met dieren en groen
- Een prikkelarme omgeving
- Zelfstandig leren wonen (kamertraining)

Het gaat om deelnemers die:

- Uitbehandeld zijn en willen integreren in de samenleving.

Deelnemers worden gescreend op hun achtergrond, redenen om mensen af te wijzen zijn:

 • Seksueel ongeremd gedrag
 • Antisociaal gedrag (agressie en geweldsdelicten)
 • Excessief drankgebruik
 • Drugsgebruik
 • Maatregelen omtrent Wet Zorg en Dwang
 • Niet kunnen/willen deelnemen aan sociale momenten (gezamenlijke koffie- en eetmomenten)

 

Begeleiding

Linda heeft de opleiding SPH gedaan en verzorgt de zorgcoördinerende taken bij de Woonzorg. De partner van Linda, Johan, is allrounder en ondersteunt bij allerhande begeleidingsmomenten. 

Mijn ouders (Hessel en Herma) hebben het bedrijf inmiddels overgedragen, echter nog steeds inzetbaar voor de begeleiding. Hessel heeft, voor hij boer werd, de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige gevolgd en was werkzaam in de psychiatrie in Zuidlaren. Hij vangt bepaalde groepsmomenten op en is verder regelmatig op de boerderij te vinden (op de andere locatie). Herma ondersteunt de deelnemers bij huishoudelijke taken, klussen op het erf of gaat mee naar de huisarts.

Johan en Suzanne runnen Zorgboerderij Hesselshoeve en melkveehouderij Hesselshoeve en we hebben een nauwe samenwerking door gecombineerde gezamenlijke momenten.

Binnen ons team hebben we een klein aantal medewerkers die ons met name in de weekend- en avonduren ondersteunen.

Bij voorkeur heeft een deelnemer die bij ons woont externe begeleiding van een behandelaar en de medicatiecontrole bij een psychiater. Wij werken nauw met de betrokken instanties.

 

Onze Visie

Woonzorg ‘Hesselshoeve’ is een zorgbedrijf waar we mensen met een (verstandelijke of psychiatrische) beperking de ruimte bieden om te verblijven.

‘Hesselshoeve’ biedt een rustige, prettige en veilige woonomgeving waar de deelnemer zich kan ontplooien op het gebied van wonen, leven en werken en naar zijn/haar mogelijkheden kan participeren in de maatschappij.

Wij willen graag wat betekenen voor mensen met een beperking, omdat zij ook het recht hebben op zelfontplooiing. Iedere deelnemer kan in zijn eigen tempo zichzelf ontplooien in de dagelijkse werkzaamheden bij de woonzorg of op de boerderij of werk/dagbesteding elders.

 

Ons motto: leren, wonen en leven

Het motto van de ‘Hesselshoeve’ kan toegelicht worden met de volgende drie woorden: ‘leren’, ‘wonen’ en ‘leven’.

Leren: De deelnemer wordt geprikkeld om te leren van de werkzaamheden die op de Woonzorg of op de Zorgboerderij plaatsvinden. En waar mogelijk toe te werken naar dagbesteding elders of een betaalde baan.

Wonen: Wij leren de deelnemer zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

Leven: De deelnemer leert sociaal om te gaan met elkaar en in de maatschappij.

De deelnemer krijgt de ruimte om op de ‘Hesselshoeve’ of elders zijn eigen hobby’s te beoefenen en om eigen keuzes te leren maken.

Werk

Op vrijdag doen we erfonderhoud met de bewoners.

Het gaat om de volgende taken:

* Beesten verzorgen

* Moestuin onderhouden

* Opbrengt uit de moestuin plukken en verwerken

* Gazon maaien

* Heg knippen

* Sloten kort houden met de bosmaaier

Verder hebben we een werkplaats met vele machines voor houtbewerking.

De dagbesteding kan zowel arbeidsmatig als hobbymatig van aard zijn.

We hebben een werkplaats tot onze beschikking met allerlei machines voor houtbewerking. Daarnaast is er een ruimte waar geschilderd of geknutseld kan worden.

Er is ruimte voor dagbesteding, kom gerust eens een kijkje nemen.

Bijzonderheden

Om te laten weten dat we ook kwaliteit uit willen stralen, hebben we in februari 2016 de aanvraag ingediend om aan het keurmerk mee te doen. De Zorgboerderij Hesselshoeve heeft al meerdere jaren het keurmerk en die kennis en ervaring wordt ook ingezet voor de Woonzorg Hesselshoeve. Sinds april 2017 hebben we ook voor het onderdeel 'wonen' het keurmerk.

Wij zijn Trajectuitvoerder van BEZINNzorg, zij hebben contractafspraken met het zorgkantoor en maken via Zorg In Natura de financiering mogelijk. 

Dagbesteding kan op basis van ZIN of onderaannemerschap.

Samenwerking met andere organisaties

* BEZINNzorg

* Zorgboerderij Hesselshoeve

Laatst bijgewerkt: 22-03-2024

Gestart in

2014

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Verslaving
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl