Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Gelegen aan een landweg tussen Smilde en Appelscha, tussen de landerijen en verspreid liggende woningen, vindt u onze zorgboerderij Zorg en Dier. Wij combineren zorg aan mensen met zorg aan dieren, in de vorm van dagbesteding en logeren voor mensen die behulpzaam zijn bij de zorg aan dieren.

Onze boerderij kenmerkt zich door haar kleinschalige en daardoor intieme karakter, wat in het belang is van mens en dier. In de dierenverblijven bij de zorgboerderij zijn diverse hobbydieren gehuisvest. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om dieren op te vangen die behoefte hebben aan intensievere zorg van de dierenarts.

De deelnemers van de zorgboerderij zijn mensen die willen genieten van het buitenleven, willen leren in een rustgevende omgeving en het leuk vinden om op één of andere manier hierin bezig te zijn en er mogelijk een steentje aan bij te dragen. Iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheden, afgestemd op eigen vaardigheden en mogelijkheden.

Werk

Zorgboerderij Zorg en Dier biedt dagbesteding in de vorm van activiteiten in en rondom de boerderij, waaronder het veterinaire dierenpension. Naast dagbesteding worden ook verblijfsmogelijkheden voor logeren geboden, zoals in de weekenden of in de schoolvakanties.

De activiteiten op en rond de zorgboerderij leveren een bijdrage aan het welzijn van zowel mensen als dieren. Alle activiteiten worden afgestemd op de kennis, interesse en mogelijkheden van de individuele deelnemers. Rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer stellen we specifieke leerdoelen op om de vaardigheden van de deelnemer te vergroten, zoals:

 • Omgaan met verschillende diersoorten
 • Werken met verschillende apparaten
 • Ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • Ontwikkelen van creatieve vaardigheden

Onder meer worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Dieren verzorgen
 • Onderhouden van dierenverblijven
 • Maken en repareren van dierenverblijven
 • Weiland onderhouden
 • Tuinieren
 • Snoeien en zagen van takken
 • Verbouwen van groenten en fruit in de kas en in de moestuin
 • Hulp bij kleine verbouwingen aan de zorgboerderij: timmeren, zagen, schilderen, ...
 • Kleine huishoudelijke werkzaamheden
 • Koken en bakken
 • Houtbewerking
 • Schilderen
 • ...

Met de deelnemers die hiertoe in staat zijn worden activiteiten buiten de boerderij uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de samenleving, die het contact tussen deelnemer en lokale samenleving bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Onderhoud aan weilanden, singels, plantsoenen en bos
 • Onderhoud aan dierenweides

Voor meer jeugdige deelnemers worden aangepaste programma's geboden, waarbij het spelenderwijs ontwikkelen van de eigen vaardigheden wordt bevorderd.

Een speciale vorm van begeleiding is de overwinning van angst voor specifieke dieren, zoals honden, paarden en vogels. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van je angst en hoe we jou deze angst kunnen laten overwinnen. We maken hierbij gebruik van volledig betrouwbare dieren, die jou snel op je gemak laten voelen.

Bijzonderheden

Samenwerking met andere organisaties

Wij werken samen met stichting BEZINN en zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg.

Laatst bijgewerkt: 26-01-2024

Gestart in

2016

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Visuele beperking
 • Auditieve beperking
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl