Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Missie visie en beleid

De Geitenmeijerij is een plek waar mensen welkom zijn die meer aandacht nodig hebben dan gebruikelijk. Jan en Mies Meijer willen een veilige haven bieden aan mensen die aandacht, begeleiding en zorg nodig hebben. Zij doen dat vanuit de overtuiging dat ieder mens een schepsel van God is en daarom een eigen plaats verdient in de maatschappij.

Het team van de Geitenmeijerij bestaat naast Jan en Mies Meijer uit vaste begeleiders, freelancers en vrijwilligers. Coach zorg en welzijn Roelie Boshuizen, psychiater Marga Veenstra en psycholoog Hilda Meijer geven ondersteuning en advies.

Mensen

De Geitenmeijerij biedt hulp aan mensen in verschillende situaties en met verschillende zorgvragen.

 • Door de week is er dagbesteding volwassenen voor mensen vanaf 17 jaar, die kampen met psychiatrische- en verslavingsproblematiek.
 • Er is plaats voor mensen met NAH of aandoeningen hebben in het ASS-spectrum.

Tevens biedt de Geitenmeijerij een re-integratie programma aan waarmee mensen gestimuleerd worden terug te keren op de arbeidsmarkt.

 • Door de weeks is er ook een dagbesteding jeugd, de Geitenmeijerij biedt aan leerplichtige jongeren een prikkelarme omgeving wanneer zij een time-out nodig hebben. Daarnaast is er elke woensdagmiddag een buitenschoolse opvang voor kinderen die moeilijk of niet op een reguliere BSO terecht kunnen, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen.

De Geitenmeijerij heeft drie keer per maand een logeerweekend voor kinderen met ASS, ADHD, psychische problematiek en verstandelijke beperkingen. De kinderen, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, zijn verdeeld over vaste groepen van hoogstens acht logees. Zij hebben vaste begeleiders.

Werk

Dagbesteding
Op de zorgboerderij  bieden Jan en Mies met een vaste medewerker zinvolle dagbesteding met een duidelijke structuur aan mensen die wat meer tijd en aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, aan psychiatrische patiënten en aan mensen met autisme, ADHD en PDD-nos.”

Geiten, paarden,koeien, kippen en konijnen en nog veel meer soorten dieren, je kunt het zo gek niet bedenken of De Geitenmeijerij is ervan voorzien. De dieren zijn belangrijk op De Geitenmeijerij, ze vormen een onmisbaar onderdeel van de zorgboerderij en vervullen hun eigen onvervangbare rol in het leven van de deelnemers.
Dieren voeren is een dagelijks ritueel, evenals de melk van de geiten verwerken. Die dagelijks terugkerende bezigheden geven structuur en ritme aan het leven van de deelnemers. En niet te vergeten: eigen verantwoordelijkheid, want de dieren zijn afhankelijk van jou… Daar groei je van.
Behalve zorg voor de dieren en het renoveren van oude landbouwwerktuigen is er ook weer genoeg te doen in de tuin. De Geitenmeijerij heeft een echte kas waar de meeste planten uit zaad worden opgekweekt, verspeend en verder opgekweekt. In de winter zijn we druk bezig met het onderhoud van het bos, dat is  onderhoud van de paden, bomenkappen, zagen en kloven. en ook het terugdringen van ongewenst hout groei.  
De groep deelnemers is belangrijk op de Geitenmeijerij. Een nieuwe deelnemer moet er dan ook goed tussen passen. Dat betekent dat hij of zij eerst een paar keer meedraait en dan een proefperiode van drie maanden krijgt. Het moet wel van beide kanten klikken.
 

Bijzonderheden

Logeren

De Geitenmeijerij heeft  3 x per maand een logeerweekend voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD, het syndroom van Down of een gedragsstoornis. De logeerweekenden zijn bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar en worden om beurten geleid door 3 vaste begeleiders per weekend. Het doel van de logeerweekenden is het bieden van 24-uurs zorg ter ontlasting van de gezinnen. De kinderen komen van vrijdagmiddag en blijven tot zondagmiddag . Ze profiteren van de mogelijkheden die de boerderij biedt.
Ook hier ligt de nadruk op dingen doen. Geen tv, hooguit eens een dvd kijken, en geen spelcomputers of uitstapjes naar een pretpark. Wel skelteren, voetballen, hutten bouwen, paardrijden en tafeltennis. survivall in het bos, of vuurtje stoken in de vuurton.
Specialistische Buitenschoolse opvang
Behalve dagbesteding en logeerweekenden zijn ook kinderen die meer aandacht nodig hebben van harte welkom op De Geitenmeijerij. Elke woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur kunnen ze heerlijk buitenspelen, skelteren, knutselen en spelletjes doen. Een prachtige manier om je energie kwijt te raken in een veilige omgeving.  De vaste begeleiders op de woensdagmiddag geven een duidelijke regelmaat en structuur. Samen met Jan en Mies hebben ze jarenlange ervaring in de opvang van kinderen met een beperking of een wat langere gebruiksaanwijzing. En mooi meegenomen: de kinderen kunnen van school  worden gehaald, en dat is een hele zorg minder. Op zorg - en logeerboerderij 'de Geitenmeijerij'is er altijd iets te beleven. 
“Rust en structuur, dat vinden we belangrijk, En samen leuke dingen doen, dat ook.”
Of ze nu logeren of meedoen met de dagbesteding, vervelen zullen de deelnemers zicht nooit.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 13-05-2024

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • ISO 9001:2015
 • Prezo Care

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Privacyverklaring

Download document

Open dag

Open dag 2024

31 mei 15.00u tot 19.30u