Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Zorg- en recreatieboerderij de Bult is al 35 jaar een woon- en werkgemeenschap, beginnend met pleegkinderen in het gezin en daarna verder gaand met de zorgboerderij. Vanaf 1984 was er de svr-camping waar steeds meer gasten met een zorgvraag kwamen.

In september 2006 nam dochter Harriët de zorgtak over met andere doelgroepen en vanaf januari 2009 doet ze de recreatie er ook bij. 

Harriët is naast boerendochter agogisch werker, maatschappelijk werker en orthopedagoog.

In de loop van de jaren kwamen er vrijwilligers die ondersteunden bij het werk. Zo zijn er onder andere klusjesmensen, begeleiders en vertrouwenspersonen. Vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. We hebben dan ook een vrijwilligersbeleid. De Bult is een erkend leerbedrijf en er zijn dan ook regelmatig stagiaires.

In juni 2014 is Harriët getrouwd met Ton. Vanaf 1 januari 2023 werkt hij niet meer bij Alfa, maar op de zorgboerderij. Nelke is de beroepskracht die Harriët in haar werkzaamheden ondersteunt.  Als beroepskrachten werken verder bij ons: Jilke, Wiebe, Linda, Laura en Willeke. Vanaf de zomervakantie van 2024 hebben we waarschijnlijk nog een beroepskracht erbij nodig.  

Werk

De Bult was voorheen een veehouderijbedrijf. Nu staan de zorg en de recreatie centraal. Hoewel er geen melkkoeien meer zijn, zijn er veel hobbydieren gebleven: paard (2), pony's (5), kippen (40), konijnen (20), varkens (2), cavia's (3), katten (2), ganzen (3), kaapse eenden (5), loopeenden (20), de nederlandse landgeit (2), schapen (4), te veel duiven, ezel (3), pauwen (5), poulepetaten (1), goudfazanten (2). Bella is onze onstuimige, maar zeer lieve hond, een Leonberger van 1,5 jaar. 

Al deze dieren brengen werkzaamheden met zich mee die samen met de deelnemers worden gedaan. Daarnaast kunnen deelnemers in de bloemen- en groentetuin werken, het fruit verwerken en is het mogelijk eigengemaakte producten in de plattelandswinkel te verkopen. We doen aan landschapsbeheer. Sinds maart 2015 doet de Bult mee aan het concept vriendentuinen Achterhoek, waarbij groente, aardappelen, fruit en eieren geproduceerd worden voor de voedselbank in de achterhoek. Een zeer leuk project, waar met plezier aan wordt gewerkt.

Ook is het mogelijk dat deelnemers helpen bij wat voor de recreatie nodig is: de camping, bed and breakfast, bedienen op het terras, dagrecreatie (boerengolf, klootschieten etc) en de verhuur van ruimtes.

De hondenclub komt oefenen op ons terrein, waardoor er regelmatig ook andere mensen (en honden) zijn.

Bijzonderheden

De variatie in activiteiten en werkzaamheden is groot op de Bult. Deelnemers kunnen zich richten op verschillende categorieën of een combinatie daarvan:

- administratie

- bloemen/planten

- boerderij

- plattelandswinkel

- camping/gastenkamer/recreatieruimte

- creatieve activiteiten

- dierenverzorging

- food/non-food

- groente en fruit/vriendentuin

- huishouden/schoonmaken

- onderhoud

- recreatie

- timmeren

- overige bezigheden

Bij de werkzaamheden gaat het er om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de deelnemers, om grenzen te verleggen daar waar mogelijk en nieuwe dingen uit te proberen als men dat wil.

Samenwerking met andere organisaties

Federatie Landbouw en Zorg 

Coöperatie Boer en Zorg

Verenigde zorgboeren Oost-Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland

(V)GGNET

's Heerenloo

SANET

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 16-04-2024

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Werken
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • vriendentuin, recreatie (camping, B&B, dagactivigteiten)

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Open dag

Open dag 2024

Op 13 mei is er een netwerkbijeenkomst "Zo kan het ook" voor beleidsmakers in de regio, als voorloper op de open dagen. Deze vindt plaats vanaf 12.00 uur op Zorgboerderij de Slangenburg. Het start met een lunch met producten van de zorgboerderijen in de achterhoek. We gaan in gesprek over oplossingen van de zorglandbouw voor de uitdagingen in het sociaal domein. Dagvoorzitter is Nico van Dam van HHM, inleider is Tamara van Ark, voorzitter van de Federatie Landbouw en zorg. Er is een presentatie van Anja Prins, lid van de commissie zorg, jeugd en onderwijs van de VNG. Max Arends, voorzitter van de Verenigde Zorgboeren Oost-Gelderland, vertelt aan de hand van cijfers over het belang van de zorgboeren in de Achterhoek. Na een pauze volgen tafelgesprekken.  Op zaterdag 1 juni hebben we de open dag tussen 10.00 uur en 16.00 uur. We sluiten hiermee aan bij de landelijke open dag van de Federatie Landbouw en zorg. Reken erop dat je enkele uren bij ons kunt doorbrengen, gezien het aantal activiteiten die je kunt. Maar je kunt ook met een half uur al veel wijzer worden. Er zijn workshops, er zijn rondleidingen (verzorgt door deelnemers en begeleiders), er is een powerpointpresentatie, je kunt een foto in boerderijsfeer maken met 'de koe', je kunt de koe melken, je kunt eten van eigen baksels, de hondenclub verzorgt lessen. Houd onze website in de gaten voor het meest actuele programma en om te zien welke workshops er zijn en hoe laat de activiteiten plaats vinden. 

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl