Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn Marius en Corrie van Veldhuizen. Samen met onze zoon Henk, schoondochter Joanne en kleinkinderen Mat, Anna en Rik hebben we zorgboerderij ‘de Veldhof’. Daarnaast hebben we een biologische melkveehouderij met 100 melkkoeien en bijhorend jongvee. Wij zijn gevestigd in Wapse in de prachtige omgeving van het Drents-Friese Wold.

Sinds 2006 bieden wij dagbesteding aan op onze boerderij. In 2009 is het beschermd wonen aan ons aanbod toegevoegd. Binnen onze kleinschalige zorgboerderij hebben wij plek voor maximaal vier personen dagbesteding en twee personen wonen.

Levensvisie

Wij hebben een christelijke levensovertuiging met bijhorende normen en waarden. Wij verwachten dat deze gerespecteerd worden. Daarentegen is iedereen welkom op onze boerderij. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met respect met elkaar om gaat.

Werk

Wij bieden begeleid wonen en werken, dagbesteding en logeeropvang aan. Binnen onze kleinschalige zorgboerderij hebben wij plek voor maximaal vier personen dagbesteding en voor twee personen wonen.

Op onze zorgboerderij wordt zonder werkdruk gewerkt, d.w.z. we proberen zo veel mogelijk het werk op de deelnemer aan te passen. Als je bij ons woont, kun je de dagbesteding bij ons doen. Het is ook goed mogelijk en vaak wenselijk om dit ergens anders te doen, bijvoorbeeld op een andere zorgboerderij, bij een winkel of in de vorm van een betaalde baan. Kortom: zorg op maat voor iedereen.

Onze sterke kant is de kleinschaligheid, dus veel 1 op 1 begeleiding en aandacht. In de pauze drinken we gezellig koffie of thee met wat lekkers en daar nemen we even de tijd voor.

Wij werken met zorgplannen die samen met zorginstellingen en behandelaars zijn gemaakt. Mensen die in een instelling wonen (bijvoorbeeld Stichting MEE of een GGZ-instelling), kunnen in onderling overleg met deze instelling bij ons geplaatst worden.

Doelgroep

 • Mensen met een vorm van autisme
 • Ouderen
 • Mensen met een burn-out
 • Mensen met een verstandelijke handicap
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met psychische of psychiatrische problemen
 • (Ex-)verslaafden
Aanbod
 • Verzorgen van de koeien en kalveren
 • Verzorgen van de kippen
 • Werken in de groentetuin
 • Maken van bv appelmoes of taart van onze eigen producten.
 • Grasmaaien en het erf schoonhouden
 • Werken in het hout

Vergoeding

De vergoedingen ontvangen wij grotendeels uit Persoonsgebonden Budget (PGB). Voor dagbesteding kan dit ook via Zorg in Natura (ZIN) in samenwerking met de Stichting BEZINN.

Bijzonderheden

Het Landelijke Steunpunt Landbouw en Zorg heeft samen met andere betrokkenen het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ontwikkeld. In 2010 is dit speciaal kwaliteitswaarborg overgedragen aan de Federatie Landbouw en Zorg Nederland. Het kwaliteitssysteem maakt voor iedereen zichtbaar welke kwaliteiten de zorgboerderijen biedt aan deelnemers.

Elke drie jaar wordt dit kwaliteitssysteem vernieuwd en wordt gecontroleerd of het aan de eisen voldoet. In 2015 was de laatste audit en is met ‘zeer goed’ afgesloten.

Onze zorgboerderij is aangesloten bij de Vereniging Boer en Zorg in Noord Nederland (BEZINN) en de daarbij behorende Stichting BEZINN. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg Nederland en zijn we te vinden op de website van www.zorgboeren.nl.

Laatst bijgewerkt: 21-02-2020

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl