Naar zorgboerderijen

Buitenkans is een kleinschalige onderwijs-zorgboerderij aan de maasdijk in Dreumel. We bieden 6 dagen in de week van maandag tot en met zaterdag een gerichte en deskundig begeleide dagbesteding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen. 

Onze zorgboerderij is geschikt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die tijdelijk niet naar school kunnen, dreigen uit te vallen of extra zorg nodig hebben. Buitenkans is de plek om tot rust te komen en samen aan de slag te gaan. We werken vanuit ieders kansen en mogelijkheden. Iedere deelnemer  komt met plezier naar Buitenkans en durft trots te zijn op zichzelf, dat is ons streven. 

We kunnen en durven maatwerk te bieden, zodat we aansluiten bij wat iemand nodig heeft. 

Er zijn 3 programma's 

Zorg/onderwijs traject
Een langer of korter traject voor jongeren van 6 tot 18 jaar, die om wat voor reden dan ook even vastlopen op school. Denk aan kinderen met depressie, trauma of andere psychiatrische problematiek, pestgedrag of andere zaken waardoor het op school even niet lukt. We bieden, in overleg, een dagstructuur waarbij praktijk en educatie in de breedste zin van het woord worden afgewisseld.

Arbeid gerelateerde dagbesteding
Een programma voor jongeren en jong volwassenen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan gemiddeld, maar wel over de potentie beschikken om in de toekomst deel te nemen aan het arbeidsproces.

Dagbesteding voor jeugd
We bieden een programma bestemd voor jongeren van 6 tot 18 die in het dagelijks leven snel overprikkeld zijn, of voor jongeren wier situatie het nodig maakt dat de overige gezinsleden worden ontlast.
We bieden ze plezier, inspanning en ontspanning met diverse activiteiten op de boerderij, waaronder de omgang met onze dieren en het bereiden van een maaltijd. En we maken geregeld tijd voor een goed gesprek. Met name de pubers ervaren dat als heel prettig. Deze jongeren komen vaak één of twee dagdelen per week na school of in het weekend.

Samenwerking met andere organisaties

Zorgboeren rivierengebied

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 26-01-2024

Gestart in

2023

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl