Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Even voorstellen: wij zijn Keimpe vd Kooi (zorgboer), Nathalie vd Kooi (zorgboerin) en Repke vd Kooi (boer/begeleider). Wij wonen en werken op de zorgboerderij. Ons team wordt versterkt door 1 jeugdzorgwerker, 2 begeleiders, een orthopedagoog, welke 1 dag per week aanwezig is op locatie, een administratief medewerker, een interieurverzorgster en vrijwilligers, welke ingezet worden voor het vervoeren van deelnemers en ondersteuning bieden bij de begeleiding. 

Naast de zorgboerderij runnen wij een biologische melkveehouderij. Deze beide bedrijven integreren met elkaar. 

Bij ons op de zorgboerderij verlenen wij op kleinschalige wijze zorg aan onze deelnemers.

Bij ons op de zorgboerderij hebben wij er voor gekozen om alleen zorg te verlenen aan jongens en jonge mannen.

Wij bieden 24 uurs zorg aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen. 

Het kind/jong volwassene gaat deel uitmaken van het gezin en draait mee binnen de dagelijkse routine van het gezin. 

Verder draait het kind/jong volwassene mee met de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf en helpen (waar mogelijk) bij het uitvoeren van lichte agrarische werkzaamheden. Dit altijd in samenwerking met de (zorg)boer. 

De volgende werkzaamheden komen voor op ons bedrijf:

- Helpen met het melken

- Voeren van de koeien

- Verzorgen van de kalfjes

- Schoonmaken van de stal

- Met de boer op de tractor op het land werken

- Verzorgen van de pony's

- Het berijden van de pony's

- Verzorgen van de kippen

- Werkzaamheden in de moestuin

- Werkzaamheden m.b.t. tuinonderhoud

- Houtbewerking

- Creatieve activiteiten, knutselen, bakken

Werk

De (zorg)boer verricht de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij, hier worden de deelnemers bij betrokken. Bij iedere deelnemer wordt individueel gekeken naar zijn mogelijkheden. Het is belangrijk dat de deelnemer affiniteit heeft met de boerderij en/of dieren. Dit komt tijdens een kennismakingsgesprek aan de orde.

Agrarische werkzaamheden worden altijd in samenwerking en/of onder toezicht van zorgboer(in) uitgevoerd.

Bijzonderheden

Wij zijn kleinschalig, omdat wij denken dat het belangrijk is dat er rust heest binnen onze zorgboerderij. Bovendien vinden wij het belangrijk om een zo prikkelarme mogelijke omgeving voor de deelnemers te creëren. 

Door deze kleinschaligheid hebben we genoeg tijd en ruimte om individuele begeleiding en persoonlijke zorg te bieden aan elke deelnemer.

Ook vinden wij continuïteit binnen de zorg erg belangrijk, door de kleinschaligheid kunnen wij dit aan onze deelnemers bieden. 

Het is belangrijk dat deelnemers affiniteit hebben met dieren en/of het boerenleven. Deelnemers worden opgenomen in ons gezin en draaien zoveel mogelijk mee in het ritme van het boerenleven.

Onze visie: De kracht ligt hem in de kleinschaligheid en het feit dat wij, door deze kleinschaligheid, continuïteit in de zorg kunnen bieden.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 19-09-2022

Gestart in

2000

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Werkzaamheden in de moestuin

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl