Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Even voorstellen: wij zijn Keimpe vd Kooi (zorgboer), Nathalie vd Kooi (zorgboerin) en Repke vd Kooi (boer/begeleider). Wij wonen en werken op de zorgboerderij. Ons team wordt versterkt door 1 jeugdzorgwerker, 2 begeleiders, een orthopedagoog, welke 1 dag per week aanwezig is op locatie, een administratief medewerker, een interieurverzorgster en vrijwilligers, welke ingezet worden voor het vervoeren van deelnemers en ondersteuning bieden bij de begeleiding. 

Naast de zorgboerderij runnen wij een biologische melkveehouderij. Deze beide bedrijven integreren met elkaar. 

Bij ons op de zorgboerderij verlenen wij op kleinschalige wijze zorg aan onze deelnemers. Sinds een jaar of 5 hebben wij ervoor gekozen om alleen zorg te verlenen aan jongens en jongen mannen. 

Wij bieden 24 uurs zorg aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen, daarnaast wordt er dagbesteding aangeboden aan de jongeren, welke bij ons verblijven. 

Het kind/jong volwassene gaat deel uitmaken van het gezin en draait mee binnen de dagelijkse routine van het gezin. Het gezin van het kind/jong volwassene wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken. Er is sprake van korte lijntjes. 

Het kind/jong volwassene draait mee met de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf en helpen (waar mogelijk) bij het uitvoeren van lichte agrarische werkzaamheden. Hierbij wordt altijd individueel gekeken naar de mogelijkheden van de deelnemer. De lichte agrarische werkzaamheden worden altijd in samenwerking met de (zorg)boer uitgevoert. 

De volgende werkzaamheden komen voor op ons bedrijf:

- Helpen met het melken van de koeien

- Voeren/verzorgen van de koeien

- Voeren/verzorgen van de kalfjes

- Schoonmaakwerkzaamheden in de stal

- Samen met de (zorg)boer het land bewerken op de tractor 

- Voeren/verzorgen van de pony's

- Het berijden van de pony's

- Voeren/verzorgen van de kippen

- Werkzaamheden in de moestuin

- Werkzaamheden m.b.t. tuinonderhoud

- Houtbewerking

- Creatieve activiteiten, knutselen, bakken

Werk

De (zorg)boer verricht de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij, hier worden de deelnemers bij betrokken. Bij iedere deelnemer wordt individueel gekeken naar zijn mogelijkheden. Het is belangrijk dat de deelnemer affiniteit heeft met de boerderij en/of dieren. Dit komt tijdens een kennismakingsgesprek aan de orde.

Agrarische werkzaamheden worden altijd in samenwerking en/of onder toezicht van zorgboer(in) uitgevoerd.

Bijzonderheden

Wij zijn kleinschalig, omdat wij denken dat het belangrijk is dat er rust heest binnen onze zorgboerderij. Bovendien vinden wij het belangrijk om een zo prikkelarme mogelijke omgeving voor de deelnemers te creëren. 

Door deze kleinschaligheid hebben we genoeg tijd en ruimte om individuele begeleiding en persoonlijke zorg te bieden aan elke deelnemer.

Ook vinden wij continuïteit binnen de zorg erg belangrijk, door de kleinschaligheid kunnen wij dit aan onze deelnemers bieden. 

Het is belangrijk dat deelnemers affiniteit hebben met dieren en/of het boerenleven. Deelnemers worden opgenomen in ons gezin en draaien zoveel mogelijk mee in het ritme van het boerenleven.

Onze visie: De kracht ligt hem in de kleinschaligheid en het feit dat wij, door deze kleinschaligheid, continuïteit in de zorg kunnen bieden.

 

 

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                            

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

·       Bel gratis naar 088 – 555 1000

·       Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 14-07-2023

Gestart in

2000

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Werkzaamheden in de moestuin

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl