Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Zorgboerderij ‘Care for You’ bestaat 12 jaar! 

Bij de aankoop van de boerderij in 2006 hebben wij Arnoud, Yvonne en onze twee kinderen elkaar beloofd na de verbouwing na te denken hoe we onze boerderij en erf kunnen delen met anderen, met als uitgangspunt:

 • Anderen mee laten genieten met wat de boerderij en het erf ons te bieden heeft.
 • Delen met & Zorgen voor anderen, daar waar het kan want 'Samen Winnen' is het mooiste wat er is! 

ONZE UITDAGING Met elkaar eruit halen wat er in zit en dingen die onmogelijk lijken, om buigen tot mogelijkheden!

In 2010 kwam de stichting zorgboeren Zuid-Holland op ons pad. Een organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Dat sprak ons erg aan en hebben ons bij aangesloten.

Yvonne is een gediplomeerd zorgprofessional met ruim 35 jaar ervaring in de (verstandelijk) gehandicapten zorg als persoonlijk begeleider en teamleider bij de Gemiva-SVG Groep en intussen 10 jaar eigenaar en zorgprofessional van zorgboerderij Care for You.   

Het landelijk kwaliteitskeurmerk behaalde we in 2014, 2017 en 2020. 

We zijn 2 etmalen (woe/don en vrij/zat) )per week open als een HOBBY zorgboerderij (geen agrarisch bedrijf).En 3 dagen (din, woe en don) als dependance Buitengewoon Onderwijs van de SBO Akker en SO De Rank uit Sliedrecht.

Beleef en ervaar op ons erf de vrijheid, en ruimte van een grote tuin met 2 ha weiland, een veilige plek waar je jezelf mag en kan zijn. Ontdek wat er allemaal mogelijk is:

Bekijk onze zorgboerderij website http://www.zorgboerderij-careforyou.nl
Bekijk het fimpje van Buitengewoon Onderwijs https://youtu.be/Gm3sL6i8gwk

'WERK' activiteiten

Niets hoeft 'alles' mag!

We kijken naar de hulpvraag van de client en proberen daar op in te springen om zo voor een ieder passende zorg te bieden. Er wordt gewerkt vanuit de ABA/Gentle teaching, Geef me de vijf, Stop Denk Doe, The Leader in me methoden. Stellen van smartdoelen zijn hierin heel belangrijk.

Ontspanning, een 'zinvolle' dag en vrije tijd besteding, een veilig 'thuis' gevoel en veel aandacht voor communicatie en omgangsvormen, normen en waarden zijn de belangrijkste uitgangspunten. 'Werk' is ondergeschikt!

'Werk' bestaat bij ons uit twee mogelijkheden. Je kan kiezen voor een activiteit die je leuk vind of wil leren en je kan kiezen voor een klus. Aan een klus hangt een verdienmodel waarmee je geld kan sparen om leuke dingen voor te kopen voor op de boerderij. De klus is er in gebracht om clienten ook kennis te laten maken met dingen die ze normaal als activiteit niet zouden kiezen maar door het verdienmodel een stimulans is nieuwe dingen te ontdekken. Het leerdoel, hoe om te gaan met sparen en geld uitgeven zit hier in verstopt! 

BIJZONDERHEDEN

In 2015 bestond de zorgboerderij 5 jaar! Om dit te vieren organiseerde we in samenwerking met Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard een OPEN DAG op zaterdag 30 mei van 12.30 uur -14.30 uur Je kon er ontdekken, kijken, voelen en proeven wat onze hobby zorgboerderij te bieden heeft. Er waren veel leuke activiteiten te doen voor jong en oud. Na de openstelling voor publiek vierden we met alle clienten, broers zussen papa's en mama's en personeel, vrijwilligers en oud clienten een eigen feestje. Ons feest voor het 10 jarig bestaan moesten we uitstellen vanwege het Coronavirus!         

Begin 2019 zijn we op donderdag en vrijdag een Buitengewoon Onderwijs pilot gestart i.s.m. SBO de Akker en SO de Rank uit Sliedrecht. De zorgboerderij is dan een dependance van deze school en komt de leerkracht onderwijs geven aan kinderen afgewisseld met praktisch onderwijs i.s.m. een zorgprofessional van onze  zorgboerderij. Dit onderwijs staat open voor alle kinderen in de leeftijd van de basisschool hetzij regulier basisonderwijs of speciaal onderwijs en het gaat om die kinderen die door omstandigheden dreigen uit te vallen/gedeeltelijk zijn uitgevallen of al helemaal niet meer naar school gaan. In principe zijn kinderen hier tijdelijk, het is een soort reset/time-out plek, we werken aan weer terug naar school te kunnen ieder op zijn/haar eigen niveau. De pilot heeft intussen vor een aantal kinderen dit doel al behaald en zijn weer terugplaatsen naar school. We zijn van 2 naar 3 dagen gegaan nl. Dinsdag, woensdag en donderdag. In april 2020 zijn we van  5/6 leerlingen naar 7/8 per dag gegaan en is er een extra  leerkracht ingezet. De leeftijd van de kinderen varieert momenteel van 7 tot 12 jaar.   

In september 2019 hebben we met de zorgboerderij een HBO geschoolde zorgprofessional aangenomen en daarmee nog meer kunde en mogelijkheden in huis gehaald om 'een steentje te verleggen' voor kinderen en volwassenen met een beperking/gedragsproblematiek of achterstand op de arbeidsmarkt.                                                                                                                      

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 03-01-2022

Gestart in

2010

Aangesloten bij

 • Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl