Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Zorgboerderij de Meysebergh in 2008 opgestart en wordt sindsdien gerund door Eric en Rika Rutjes. Momenteel hebben we 6 gekwalificeerde medewerkers in dienst en worden we ondersteund door 10 vrijwilligers.
Zorgboerderij de Meysebergh is een plek die rust, ruimte en vrijheid uitstraalt. Onze boerderij wordt door de deelnemers als een veilige en vertrouwde plek ervaren, waar ze terecht kunnen om even aan die veeleisende 24-uurs maatschappij te ontsnappen.

Wat hebben we te bieden

• We bieden een plek waar deelnemers zich prettig en op hun gemak voelen. Belangrijke uitgangspunten zijn; persoonlijke aandacht, beleven van de ruimte, dieren, natuurlijke omgeving, rust en structuur.

• We bieden een luisterend oor en een veilige plek. We hebben begrip voor de persoonlijke situatie en het personeel staat altijd klaar voor ondersteuning. Op de boerderij is men even weg uit de veeleisende 24-uursmaatschappij en eventuele onrust thuis.

• We bieden een luisterend oor en creëren afleiding op een plezierige manier. We maken gebruik van spel en muziek en passen onze activiteiten aan op de persoonlijke doelen en voorkeuren van de individuele cliënt.

• We streven naar integratie van de deelnemers in de samenleving; het aangaan van sociale contacten en motiveren tot uitvoeren van nuttige werkzaamheden. 

Doelstelling 

We streven naar het bieden van een zinvolle, plezierige dagbesteding op een rustige en gestructureerde manier. We moedigen sociale interactie aan en bieden afleiding met behulp van passende activiteiten en humor. Deelnemers worden uitgedaagd op een positieve manier, maar zonder verwachtingen of prestatiedruk. 

Visie

Onze zorgboerderij staat in het teken van rust, ruimte en vrijheid. Het is een veilige en vertrouwde plek die haar kracht haalt uit kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. 

2 Doelgroepen
We bieden dagbesteding aan 2 groepen deelnemers. Deze groepen zijn in principe gescheiden van elkaar en hebben elk een eigen ruimte. De eerste groep is gericht op ouderdomsgerelateerde problematiek, zoals; verminderde mobiliteit, dementie, eenzaamheid. De andere groep is met name gericht op psychische problematiek, zoals; NAH, lichte verstandelijke beperking, verslavingsachtergrond, burn out, angststoornis, maar ook lichamelijke beperkingen. 

Werk

Activiteiten

Onze activiteiten zijn gebaseerd op

 • Beleven: Activiteiten in de natuur en met de dieren
 • Herkenning: Muziek, spel, koken, bakken
 • Sociale interactie: Koffie drinken/ gezelschapsspellen
 • Stimuleren lichamelijke/ mentale gezondheid: Naar buiten gaan, sporten, geheugenspellen, voorlezen krant
 • Rust: Zo nodig zijn mogelijkheden voor vaste rustmomenten op onze rustplekken
 • Deelname maatschappij: Draaien van de boerderij: dieren voeren, werken in de stallen, onderhouden van het groen, huishoudelijke activiteiten, koken
 • Elkaar ondersteunen om elkaars kwaliteiten en persoonlijkheden te ontwikkelen
 • Eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen

De activiteiten verschillen zeer sterk van persoon tot persoon. Sommige deelnemers komen vooral voor het genieten van de natuur, de rust en de dieren, waar anderen graag de hele dag bezig zijn met werkzaamheden.

We zien dat het werken met 2 groepen en het onderlinge contact een meerwaarde vormt voor deelnemers uit beide groepen. 

Bijzonderheden

Financiering
We kunnen zorg leveren in ZIN/WLZ via CLZ ( Coöperatie Limburgse Zorgboeren) en via PGB rechtstreeks.

Kennismaken en intake
Wanneer een deelnemer zich wil aanmelden vindt er een kennismakingsgesprek plaats, met de deelnemer zijn ouders of vertegenwoordiger en de zorgboer en zorgboerin. Aan dit eerste gesprek is ook een rondleiding over onze boerderij gekoppeld. Zo kan een deelnemer ook een eigen indruk opdoen. In dit eerste gesprek zal er een afstemming plaatsvinden over de dagbestedingaanvraag en het aanbod van activiteiten.
Na dit eerste gesprek wordt dan ook duidelijk of het aanbod van zorgboerderij de Meysebergh aansluit bij de doelen en verwachtingen van de deelnemer en zijn ouders of vertegenwoordiger. Ook zullen onze visie, doelstelling en financiering besproken worden. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de wensen, ervaringen en vaardigheden van de deelnemer, en de mogelijkheden die de begeleiding van zorgboerderij de Meysebergh te bieden hebben komen allemaal in het eerste gesprek aan bod. De motivatie van de deelnemer is heel belangrijk. Inzicht, de mate van zelfstandigheid, het vermogen te kunnen samenwerken en enthousiasme zijn van grote invloed op de mogelijkheden die de deelnemer heeft.

Aan de hand van een vragenformulier zal de intake plaatsvinden en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt met de deelnemer, zijn ouders of vertegenwoordiger. We vinden het belangrijk om ouders, vertegenwoordiger, of persoonlijk begeleider bij deze intake te betrekken. Er kan dan aanvullende informatie gegeven en ontvangen worden.
Vaak heeft de deelnemer al een voorgeschiedenis met betrekking tot zorg en hulpverlening. Ook is het belangrijk om inzicht te hebben over de leefsituatie van de deelnemer, zijn woonsituatie en zijn sociale netwerk.
Tijdens de intake zal er een proefperiode afgesproken worden, na de proefperiode vindt een evaluatie plaats waarbij indien nodig zaken bijgesteld kunnen of moeten
worden.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 28-09-2022

Gestart in

2007

Aangesloten bij

 • Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Verslaving
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Koken
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Houtbewerking

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl