Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Onze boerderij stamt uit 1717 en valt onder monumentenzorg. Het geheel staat op 1 ½ ha en is gelegen aan vis- en vaarwater (Termunterzijldiep) in Nieuwolda in de gemeente Oldambt.
 

 

Historie van de zorgboerderij

* Voorjaar 2005
Oprichting zorgboerderij; start van dagbesteding voor volwassenen en weekendopvang voor kinderen
Erkend leerbedrijf voor diverse opleidingen in de zorg en welzijn

* Najaar 2007
Toevoeging van 6 woonplekken in de schuur van de boerderij; momenteel bewoond door mensen met voornamelijk een hulpvraag op psychisch gebied

* 2009

Realisatie van 5 appartementen bovenop de in 2007 gebouwde appartementen. Het begeleid wonen biedt nu plaats aan 11 mensen. Dit is officieel geopend op vrijdag 11 december 2009 door dhr. C.B. Leerink (lid van de Raad van Bestuur van Menzis).

* 2010

Buiten de boerderij, in het dorp Nieuwolda, is een woonhuis aangekocht welke eveneens bewoond kan worden door 3 personen

* 2015

Buiten de boerderij, in het dorp Nieuwolda, nog een woonhuis voor begeleid wonen (2 personen).


Het personeel

• Een team van ruim gekwalificeerde vaste medewerkers
• Allen hebben affiniteit met het boerenbedrijf en de zorgvragers met diverse hulpvragen/ problematiek
• Uitgebreide kennis aanwezig op het gebied van dagbesteding op de zorgboerderij, veeverzorging, ziektebeelden, de sociale kaart en nauw contact tussen begeleiding en externe hulpverleners
• Gedurende het hele schooljaar zijn er stagiaires aanwezig, die begeleid worden door de diverse begeleiders. Er zijn medewerkers welke de functie hebben van stagebegeleider en onderhouden nauw contact met de opleidingen.

 

Onze visie
 

Ieder mens heeft van tijd tot tijd zorg en aandacht nodig. Op onze zorgboerderij zoeken we constant naar een evenwicht tussen geven en krijgen. Als professionele begeleiders werken wij aan een klimaat waarin zorg en aandacht voorop staat.

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid. Ieder mens is uniek. We hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Door deze te accepteren leren we van elkaar.

Wij begeleiden mensen met een beperking. Zij zijn in bepaalde mate kwetsbaar en hebben veelal vaak het vertrouwen in zichzelf en de ander (deels) verloren.
Zij hebben in hun aanleg heel veel mogelijkheden, maar komen pas toe aan bloei als zij beschermd worden en hulp krijgen van mensen die stevig in de maatschappij verankerd zijn en naast de mensen met een beperking gaan staan en elk moment weer kijken waar hij is, wat hij aankan en daarop anticiperen.

Wij pogen een sfeer te creëren waarin innerlijke rust en vertrouwen in jezelf en de ander weer hersteld kan worden en waarin een ieder er gewoon mag zijn.
Dit vertrouwen ontstaat enerzijds door het contact met de aarde, planten, dieren en de seizoenen. Anderzijds door de specifieke begeleiding die wij mensen geven in het tempo van deze mensen met een beperking; gematigd en rustig voortgaand.

Werk

De zorgboerderij is een niet productie bedrijf en zo kennen we dus geen productie 'dwang' wat ten goede komt aan de begeleidingsmogelijkheden van de cliënt.
De werkzaamheden die we kunnen bieden hebben betrekking op de volgende werkvelden; dierverzorging [klein en grootvee], houtverwerking/bewerking, erf werkzaamheden, kassen, fruitteelt, weilandverzorging, onderhoud materieel, huishouding, kantinewerkzaamheden. Door de ligging aan het Termunterzijldiep is er een mogelijkheid om te vissen, varen/kanoen, kamperen e.d.

Bijzonderheden

Onze bewoners volgen een zinvolle dagbesteding die gericht is op alle werkzaamheden in en om de boerderij, waarbij de persoonlijke ontwikkeling voorop staat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke wensen, hulpvraag en beperkingen van de deelnemer.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 01-03-2023

Gestart in

2005

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • Verslaving

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • ISO 9001:2015

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document