Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

U kunt ook onze website www.zbeh.nl bezoeken.

Rust, ruimte, regelmaat en respect op de ZorgBoerderij in Zuid-Holland!

Niemand is perfect en iedereen is uniek. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens - jong en oud - zich gewaardeerd en nuttig voelt. Bij ons op de ZorgBoerderij bieden we mensen met een verstandelijke beperking de ruimte om zich te ontplooien, op hun eigen manier en tempo. Onder deskundige begeleiding en met liefdevolle ondersteuning kunnen kinderen, jongeren en volwassenen passende activiteiten ondernemen.

Over ZorgBoerderij Eben-Haëzer

ZorgBoerderij Eben-Haëzer is een reformatorische ZorgBoerderij in Nieuw-Lekkerland, een Zuid-Hollands dorp in de Alblasserwaard. We bieden dagbesteding, buitenschoolse opvang en kortdurend verblijf aan personen met een verstandelijke en/of sociale beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen leuke en nuttige activiteiten ondernemen in een prikkelarme omgeving. Dit doen zij onder professionele en liefdevolle begeleiding.

Aandachtspunten op de ZorgBoerderij:

 • zelfwaarde van de cliënten vergroten
 • cliënten laten deelnemen in het productieproces
 • afwisselende activiteiten: cliënten leren hoe ze moeten omgaan met overgangen
 • structuur: cliënten weten wat er van hen wordt verwacht
 • cliënten stimuleren om weer deel te nemen aan het arbeidsproces
 • zelfvertrouwen van cliënten laten groeien door van het positieve uit te gaan

Het logo van ZorgBoerderij Eben-Haëzer

In ons logo komen onze achtergrond, waarden en intenties samen.

De Steen:
Eben-Haëzer is een Bijbelse naam en verwijst naar de steen Eben-Haëzer, beschreven in 1 Samuël 7 vers 12 – Samuël nu nam een steen (…) en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

De Bloem:
Persoonlijke groei in elk mens. Onze zorgvisie is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Elk mens is een schepsel van God en daarbij is de waarde van het leven - dus ook van de mens met een verstandelijke, sociale of lichamelijk handicap - uniek.

De Koe:
Ons melkveebedrijf is een productiebedrijf, dit betekent dat al het werk dat we met de hulpboeren en -boerinnen doen ook zinvol werk is.

De Hand:

De dragende hand straalt geborgenheid uit, die wij aan mens en dier willen geven.

Werk

Wat doen wij op zorgboerderij “Eben-Haëzer”?

Wij bieden dagbesteding, buitenschoolse opvang en KDV (kortdurendverblijf)
aan kinderen, jongeren en ouderen met een beperking, zoals autisme, syndroom van Down, ADHD, epilepsie, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).
Ook bieden wij logeermogelijkheden voor vrijdag – zaterdag en door de week.
Ook in de vakantie is er mogelijkheid tot extra logeren.

Hiernaast bieden wij dagbesteding aan kinderen en jongeren die niet meer naar school kunnen. Op de zorgboerderij krijgen de kinderen en jongeren schoolse vaardigheden aangeleerd, dit wordt gedaan door geschoold personeel.
De aandachtspunten van onze zorgboerderij zijn rust, regelmaat, ruimte en respect, waar veel zorgvragers baat bij hebben.
Ook biedt onze zorgboerderij een mogelijkheid tot: arbeidstoeleiding en Stage PRO- en VSO- scholen.

Wat zijn de werkzaamheden op zorgboerderij “Eben-Haëzer”?

Ons melkveebedrijf is een productiebedrijf, dit betekent dat al het werk wat we samen met de hulpboeren en boerinnen doen ook zinvol werk is.

 

De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Helpen met het voeren en verzorgen van de koeien, kalfjes, konijnen, geiten, schapen mini varkens en de ezel.
 • Kalfjes van nieuw stro voorzien.
 • Ontspanningsactiviteiten zoals bijvoorbeeld: in het ballenbad, in de zandbak en in de snoezelruimte.
 • Voor de meisjes is er de mogelijkheid om mee te helpen met eten koken, bakken, creatieve activiteiten en huishoudelijke taken.
 • Skelteren en boodschappen doen met de familiefiets.
 • Hout zagen voor de houtkachel.
 • Schoolse vaardigheden aanleren.
 • Voor ouderen is er de mogelijkheid om te rusten.
 • Therapie wordt verzorgd op de zorgboerderij zelf, door therapeut Westbroek.
 • Logopedie wordt ook gegeven op locatie.

 

Bijzonderheden

Wij zijn als leerbedrijf Calibris en Aequor  gecertificeerd en bieden dus stageplaatsen voor: 

 • VMBO Zorg en Welzijn.
 • MBO Zorg en Welzijn, niveau 2,3 en 4. 
 • MBO Veehouderij.
 • MBO Zorgboerderij.
 • HBO Stoas.
 • HBO veehouderij.
 • SPH.

Het zorggedeelte is mede gefinancierd door de gemeente Nieuw-Lekkerland, Gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie via de POP Subsidie.

'Ons' Winkeltje

'Ons' Winkeltje is ook een onderdeel van de zorgboerderij. In 'Ons' Winkeltje verkopen wij zuivelproducten en ambachtelijke producten. Ook is er de mogelijkheid om voor bijzondere gelegenheden een cadeau samen te stellen van onze producten.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 18-05-2020

Gestart in

2004

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Zuid-Holland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking

Leeftijd

 • Volwassenen

Kwaliteitssysteem

 • Geen