Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Zorgboerderij Ensink is in 1998 gestart aan de Vergertsveldweg 30 door de familie Ensink. Op de destijds kleine boerderij werd de zorg kleinschalig opgezet in samenwerking met het steunpunt informele zorg van de gemeente Enschede. Met een steeds groter wordende vraag naar zorg op de boerderij, is Zorgboerderij Ensink meegegroeid. Zowel in de zorg, maar ook in de omvang van de boerderij. We gingen bijvoorbeeld van twee naar ruim honderd koeien, en houden inmiddels ook veel andere dieren op onze boerderij van ruim 40 hectare. Inmiddels heeft Zorgboerderij Ensink verschillende nieuwe locaties ontwikkeld, zodat er voldoende plek is voor alle dieren en onze deelnemers. 

Samen met ouders en hulpverleners in de buurt wordt gewerkt aan een veilig en prettig leefklimaat, gericht op stabiliteit en een optimale ontwikkeling van de deelnemers op de boerderij. Onze zorgactiviteiten staan nauw verwant aan de natuur en de zorg voor onze dieren. Dat vinden wij belangrijk. De ruimte en alle dieren op de boerderij bieden veel mogelijkheden voor leuke en leerzame activiteiten en (groene) maatschappelijke initiatieven.

Werk

Onze organisatie biedt dagbesteding en 24-uurs opvang aan kinderen vanaf 4 jaar en soms ook aan volwassenen. Deze zorg bieden wij aan kinderen met een beperking in de ontwikkeling en/of het gedrag. Wij bieden bijvoorbeeld hulp en begeleiding als je bepaalde problemen hebt of als je niet meer thuis kan wonen, dit doen we op de boerderij of op één van de woonlocaties.

Bij ons kun je samen met anderen wonen, werken, leren en spelen. Zorgboerderij Ensink wil graag zorg op maat bieden aan een brede doelgroep. Wij vinden het daarom belangrijk om goed te kijken naar de verschillende behoeften, wensen en mogelijkheden van kinderen en hier vervolgens methodisch mee te werken. Wij geven kinderen de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen en bieden een nuttige en zinvolle vrije tijds- en/of dagbesteding. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze zorgactiviteiten nauw verwant zijn met de natuur en onze dieren op de boerderij. 

Op onze boerderij bieden wij onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Dagbesteding
 • Naschoolse dagopvang
 • 24-uurs opvang (wonen en deeltijd wonen)
 • Gesubsidieerde werkplekken (Wajong)

Vanuit de gemeentelijke toegang wordt nu gewerkt met de volgende omschrijvingen:

Jeugdigen die behoefte hebben aan praktische ondersteuning;

Jeugdigen die behoefte hebben aan ondersteuning bij praktische taken en in het voeren van de regie;

Jeugdigen die behoefte hebben aan specialistische/therapeutische ondersteuning.

Daarnaast bieden we zorg aan jeugdigen met een blijvende zorgvraag en een Wlz-indicatie (LG, (L)VG). Tevens bieden bieden we ook verblijf en ondersteuning aan volwassenen (Wmo zorggelden) met een (verstandelijke) beperking die behoefte hebben aan dagbesteding en/of vrije tijdsbesteding en/of een woon/logeerplek, waarbij praktische ondersteuning, persoonlijke verzorging en/of gedragsregulering kan worden geboden. 

Onze zorgboerderij is niet voor iedereen een passende plek. We hanteren daarom de volgende uitsluitcriteria:

 • Er is sprake van gedrag met risico op schade voor zichzelf of anderen (zowel psychisch als lichamelijk), waarbij de veiligheid van deelnemers of medewerkers onvoldoende kan worden gegarandeerd.
 • Er is sprake van gedrag dat intensieve behandeling behoeft zoals zelfbeschadigend gedrag, suïcidale gedachten en/of eetstoornissen.
 • Er is sprake van agressief gedrag (zowel naar mens als dier) waarbij fysiek begrenzen nodig is en/of ernstige gedragsproblematiek waarbij middelen of maatregelen nodig zijn.
 • Er is sprake van risicovol wegloopgedrag. Er is sprake van actief middelengebruik. Er is kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bijzonderheden

Medewerkers

Op zorgboerderij Ensink werken we samen met een team van pedagogische medewerkers, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, dierverzorgers en algemeen medewerkers. Ook hebben wij een paardrij-instructrice en coach in dienst. Door de verschillende achtergronden van onze medewerkers is onze hulpverlening breed inzetbaar.

Naast onze vaste medewerkers zijn er ook mensen in opleiding bij Zorgboerderij Ensink. We hebben stagiaires uit zowel agrarische en pedagogische opleidingsrichtingen.


Contact

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze zorgboerderij om te vragen naar de mogelijkheden voor wonen en dagbesteding. Heeft u andere vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. U kunt ons ook via het contactformulier op onze website benaderen.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 14-06-2021

Gestart in

1998

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Visuele beperking
 • Auditieve beperking
 • Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien
 • HKZ Zorg & Welzijn

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl