Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Gewoon Ik is een zorgboerderij voor mensen met een beperking. Wij werken vanuit de mogelijkheden van het individu. Wij kijken naar de talenten en interesses van elke persoon afzonderlijk. Op grond van deze informatie maken wij een begeleidingsplan met relevante doelen voor elke persoon op zich.

Het hoofddoel van de ontwikkeling gerichte begeleiding is de deelnemers passende mogelijkheden te bieden om verder te groeien in hun ontwikkeling op alle mogelijke vlakken, dus zowel lichamelijk, geestelijk en op educatief gebied.

We werken in kleine groepjes deelnemers met twee begeleiders.

Mogelijkheden tot: 10 dagdelen per week en indien nodig semipermanent wonen.

De algemene doelen zijn:

 • · Ontwikkelen zelfredzaamheid
 • · Ontwikkelen van algemene zelfstandigheid
 • · Ontwikkelen sociale vaardigheden
 • · Ontwikkelen communicatieve vaardigheden
 • · Ontwikkelen en uitbreiden lichamelijke ontwikkeling
 • · Ontwikkelen schoolvaardigheden
 • · Ontwikkelen en bevorderen persoonlijke hygiëne
 • · Alle verdere bijkomende ontwikkelingen

De ontwikkeling - en leerdoelen worden door de alledaagse bezigheden heen verweven. De alledaagse bezigheden zijn: de dagelijkse boodschappen doen, de dieren verzorgen, lezen en rekenen. We besteden erg veel aandacht aan de interactie met andere personen en dieren. Daarnaast is er ruim tijd voor handenarbeid, houtbewerking en mogelijkheden voor tuinieren en koken.

Wij maken ieder kwartaal een aanvulling of uitbreiding op het bestaande begeleidingsplan zover dit nodig is. Een keer per jaar of zo nodig zijn er meerdere besprekingen met de ouders, verzorgers en het sociale netwerk van het kind.

De begeleiders observeren, motiveren en stimuleren de deelnemers telkens om iedere keer weer een stapje verder te komen. De begeleiders zorgen voor een duidelijke en stimulerend dagprogramma.

Werk

Wij doen de dagbesteding niet op de boerderij zelf. Wij kiezen ervoor om in het reguliere bedrijfsleven te werken met onze deelnemers. Dit kan in verschillende zaken zijn, een supermarkt, restaurant of winkel dit ligt aan de interesse van de deelnemer. Dit werk wordt een op een begeleid door een van onze begeleidsters.

Bijzonderheden

Gewoon IK beschikt over een klachtenprocedure conform de wettelijke voorschriften en de kwaliteitseisen van de Federatie Landbouw en Zorg. 

Op basis van dit kader heeft Gewoon IK de volgende procedure ingesteld. Deze is terug te vinden op deze site op url: https://zorgboeren.nl/zorgboerderij-gewoon-ik/zorg

Er is een klachtenfunctionaris in de organisatie aangewezen die de klachten onafhankelijk van de organisatie beoordeelt. De zorgboerin waarborgt de onafhankelijkheid van deze functionaris. De klachtenfunctionaris behandelt alle zaken die niet geschikt kunnen worden tussen de klager en de medewerker over wie geklaagd wordt. De beklaagde kan desgewenst anderen bij deze gesprekken betrekking indien dit leidt tot een betere of snellere oplossing van de klacht.

Daarboven is er een vertrouwenspersoon aangesteld, met wie de klager in vertrouwen over zijn/haar klacht kan praten. De vertrouwenspersoon zal indien van toepassing de deelnemer wijzen op de klachtenprocedure en de klachtenfunctionaris.

De klacht wordt schriftelijk of via een e-mailbericht ingediend bij de zorgboerin. Zij beoordeelt op basis van beschreven criteria of de klacht terecht is en in behandeling genomen kan worden. Zij communiceert haar oordeel met de betrokken partijen. Indien de uitkomst van deze procedure niet leidt tot het oplossen van de onvrede, zal de klager worden doorverwezen naar de klachtencommissie van 'Landbouw en zorg'. Ook kan de klager ervoor kiezen om gebruik te maken van de geschillencommissie 'Landbouw en Zorg'.

(zie bijgevoegde procedure) 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 04-05-2023

Gestart in

2014

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding
 • Wonen
 • Crisisopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl