Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Even voorstellen

Wij zijn Johan en Suzanne Hessels en samen met onze drie kinderen wonen we in Wapse, tegen de zuidkant van het Drents-Friese Woud. We runnen een Melkveehouderij en Zorgboerderij 'Hesselshoeve'. Sinds 2002 zijn begonnen mijn ouders met reïntegratie- en leerwerktrajecten voor cliënten uit een nabijgelegen behandelcentrum, ‘Hoeve Boschoord’, nu beter bekend als Stichting Trajectum. En nu kunnen er cliënten bij ons wonen en voor dagbesteding komen.  

De Melkveehouderij

Sinds 1960 is deze boerderij ontstaan en gedurende de jaren is het bedrijf continu in ontwikkeling gebleven. Mede doordat uitbreiding van het melkveebedrijf niet mogelijk is vanwege de natuurbeschermingswet, is er de keuze gemaakt voor verbreding van de landbouw. In 2009 zijn er twee melkrobots aangeschaft en deze melken gemiddeld 120 koeien per dag. Verder zijn er nog twee stallen met jongvee en in 2015 is een kapschuur gebouwd voor stalling van machines en trekkers, tevens wordt daar hout gekloofd met deelnemers.

De Zorgboerderij

Sinds april 2006 hebben wij een Zorgboerderij, het betreft dagbesteding en kleinschalig beschermd wonen in een natuurlijke omgeving. Voor ons is het wel een geheel andere invulling van boer zijn geworden. Het samen uitvoeren van activiteiten op de boerderij, samen met cliënten geeft zowel hen als ons voldoening en bovendien is er altijd wel wat te doen.

Ook is de zorg in ontwikkeling, waar het achterhuis in het begin verbouwd is tot een gemeenschappelijke leefruimte met boven twee zit- slaapkamers, worden deze ruimtes verbouwd tot twee studio's. Dan zijn er in totaal vier studio's met een eigen keukenblokje en badkamer, waarvan 1 studio beschikbaar is. De gemeenschappelijke leefruimte is zowel voor hen als voor ons toegankelijk.

Op de Zorgboerderij, wordt evenals op de Woonzorg (locatie 500m verderop), dagbesteding en kleinschalig beschermd wonen in een natuurlijke omgeving geboden. Op beide locaties kun je permanent wonen met een WLZ-indicatie of een begeleid wonen traject met doorstroming naar zelfstandigheid (met een WMO-indicatie).

We bieden ondersteunende en activerende begeleiding, zowel voor de dagbesteding als op gebied van wonen en vrije tijd. Elders dagbesteding doen behoort ook tot de mogelijkheden.

Het fijne van twee locaties dicht bij elkaar is dat er gecombineerd kan worden met gezamenlijke koffie- en eetmomenten. Dit wordt ook in de kleine groep gedaan. 

 

Beschikbaarheid
Momenteel zijn alle studio's bij Zorgboerderij Hesselshoeve bezet.

 

Doelgroep

De Hesselshoeve biedt begeleiding aan (jong) volwassen met een:
- Verstandelijke beperking en/of
- Psychiatrische beperking

Die baat hebben bij:
- Kleinschalig wonen in een beschermende omgeving
- Wonen en werken op één plek prettig vinden (hoeft niet)
- Affiniteit hebben met dieren en groen
- Een prikkelarme omgeving
- Zelfstandig leren wonen (kamertraining)

Het gaat om deelnemers die:

Uitbehandeld zijn en willen integreren in de samenleving.

Deelnemers worden gescreend op hun achtergrond, redenen om mensen af te wijzen zijn:

 • Seksueel ongeremd gedrag
 • Antisociaal gedrag (agressie en geweldsdelicten)
 • Excessief drankgebruik
 • Drugsgebruik
 • Maatregelen omtrent Wet Zorg en Dwang
 • Niet kunnen/willen deelnemen aan sociale momenten (gezamenlijke koffie- en eetmomenten)

Begeleiding

Johan, die voor de opleiding tot zorgondernemer bij de Warmonderhof is geslaagd, begeleidt hij de dagbesteding van de cliënten op de boerderij. Vader Hessel die de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige heeft gevolgd voor hij boer werd is ook regelmatig op de boerderij te vinden. Suzanne heeft achtergrond in het onderwijs, welke veel raakvlakken heeft met de zorg. Zij verzorgt de administratie, schrijft begeleidingsplannen, houdt het kwaliteitssysteem actueel en doet de social media. Herma ondersteunt de deelnemers bij de huishoudelijke taken, zoals koken, de was, kamers schoonmaken en voert dagelijkse gesprekken.

Linda, zus van Johan, heeft de opleiding SPH gedaan en is in juni 2014 gestart met onze tweede locatie, Woonzorg Hesselshoeve, waar we veel mee samenwerken. Zij verzorgt de zorgcoördinerende rol. De partner van Linda, Johan, is allrounder en ondersteunt bij allerhande begeleidingsmomenten.

Binnen ons team hebben we nog een klein aantal medewerkers die ons met name in de weekend- en avonduren ondersteunen. 

Bij voorkeur heeft een deelnemer die bij ons woont externe begeleiding van een behandelaar, bijvoorbeeld een orthopedagoog of een GZ-psycholoog. Wij vinden het belangrijk om nauw samen te werken met de betrokken instanties.

Leren - Wonen - Leven op het Drentse platteland

Onze ervaring is dat het werken op een bedrijfsmatig bedrijf en het letterlijk wonen in een natuurlijke omgeving van goede invloed is op het sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden van onze bewoners.

Uitgaand van de mogelijkheden en bewust van eigen beperkingen krijgen onze bewoners mogelijkheden tot deelname aan activiteiten op het gebied van wonen, werken, en vrijetijdsbesteding.

Wij zetten als gezin onze professionele achtergrond, het agrarische ondernemerschap, de unieke locatie en onze praktijkervaring in om onze bewoners vaardigheden bij het leren, wonen en leven op het Drentse platteland.

Leren: De begeleiding is gericht op een toenemende mate van zelfstandigheid.

Eigen keuzes te leren maken, werkritme op doen en zelfstandig klussen leren uitvoeren, eigen verantwoordelijkheid nemen en het krijgen van een prettig dagritme, structuur en omgang met elkaar. Waar mogelijk wordt er toe gewerkt naar een betaalde baan, of gekeken naar een passende dagbesteding elders.

Wonen: Het leren van vaardigheden m.b.t. zelfstandig wonen, eigen regie voeren in het wonen en helpen waar nodig met administratie, persoonlijke verzorging, koken en corveetaken ed.

Leven: De bewoner leert sociaal om te gaan met elkaar en derden, bezoekers die ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast heeft elke bewoner een leef-slaapkamer om een basis aan privacy te ervaren.

De deelnemer krijgt de ruimte om op de ‘Hesselshoeve’ zijn eigen hobby’s te beoefenen en indien nodig een passende dagbesteding/hobby elders te hebben.

Werk

Werkzaamheden op Zorgboerderij 'Hesselshoeve' 

De 'Hesselshoeve' is een efficiënt productiebedrijf, het is belangrijk dat de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd. De hulpboeren kunnen naar eigen mogelijkheden zelfstandig dan wel met behulp van de zorgboer taken uitvoeren. Het samen een klus klaren, met voldoening op de dag terug kunnen kijken en met elkaar plezier beleven, daar is waar het om gaat bij de 'Hesselshoeve'. Hieronder een opsomming van veelvoorkomende werkzaamheden.
 

Landbouwkundige werkzaamheden:

 • Voeren kalveren/koeien/pinken
 • Koeien halen / pinken omweiden
 • Koeien scheren
 • Assisteren bij het klauwen bekappen
 • Uitmesten hokken
 • Schoonmaken melkrobot
 • Boxen strooien
 • Erf opruimen/vegen
 • Gras maaien/hooien/wiersen
 • Afrasteren
 • Andere landwerkzaamheden

Overige werkzaamheden:

 • Gazon maaien
 • Snoeien
 • Tuinonderhoud
 • Hout zagen met de kettingzaag
 • Hout zagen met de wipzaag
 • Hout kloven met de kloofmachine

De dagbesteding is arbeidsmatig van aard, het gaat om nuttige werkzaamheden die nodig zijn om de koeien, gebouwen en erf te verzorgen en onderhouden

Bijzonderheden

Om te laten weten dat we ook kwaliteit uit willen stralen, hebben we in maart 2011 het evaluatiecertificaat van het kwaliteitssysteem ontvangen. We hebben in maart 2012 het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ behaald. In 2015 hebben we een audit gehad en behouden we het keurmerk. Sinds april 2017 hebben we ook voor het onderdeel 'wonen' het keurmerk.

Wij zijn Trajectuitvoerder van BEZINNzorg, zij hebben contractafspraken met gemeentes en het zorgkantoor en maken via Zorg In Natura de financiering mogelijk. 

Dagbesteding gaat ook via ZIN of onderaanemerschap.

Samenwerking met andere organisaties

* Woonzorg Hesselshoeve

* BEZINNzorg

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 13-02-2023

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl