Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

In het prachtige Gooi aan de rand van Hilversum ligt 
Zorgboerderij het Gooi.

 

 De zorgboerderij is bestemd voor mensen die 

 (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het

 reguliere arbeidsproces. 

 

 Wij bieden dagbesteding, dagopvang en

 arbeidstoeleiding.

 Dagopvang kan ook worden ingezet als respijtzorg ter

 ontlasting van de mantelzorger.

 

 Op de zorgboerderij worden doelgroepen en leeftijden

 met elkaar gecombineerd. Dit heeft te maken met de

 positieve wisselwerking die plaats kan vinden tussen

 mensen met verschillende beperkingen én kwaliteiten.

 

Wij proberen voor iedere hulpboer passende

werkzaamheden te vinden, waarbij we rekening

houden met wat iemand kan en wat iemand wil. De

begeleiding die we op de zorgboerderij bieden

proberen we op de persoon af te stemmen.

 

Nieuwe vaardigheden leert u in eigen tempo en op

uw eigen manier.

 

 

Werk

De boerderij heeft diverse activiteiten die horen bij de bedrijfsvoering van een veehouderij. Er zijn natuurlijk koeien en kalfjes die moeten worden verzorgd.

   Hierbij hoort ook het oogsten van gras en hooi en

       het bijhouden van het land om er voor te zorgen

       dat de koeien in de wintermaanden voldoende te eten

       hebben.

       Er zijn ook kippen, schapen, konijnen en pony’s die

       verzorging behoeven. De pony’s kunnen geborsteld

       worden en u kunt bijvoorbeeld leren hoe u een pony      moet longeren.

 

  Ook werken we in de moestuin, bloementuin en doen we

  aan bosbeheer. Daarnaast onderhouden we het erf. 

Bijzonderheden

Werken gaat makkelijker wanneer er een goede onderlinge sfeer is en waar ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen. We houden daarom gezamenlijke koffie- en theepauzes en wij  bieden een uitgebreide lunch aan.

 

 De zorgboerderij  is niet productiegericht. Ook het

 meelopen, meekijken en meebeleven kan een

 volwaardig doel op zich zijn.

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 25-03-2021

Gestart in

2009

Aangesloten bij

 • Stichting Landzijde

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl