Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Van maandag tot en met vrijdag bieden we dagbesteding aan jongeren en volwassenen met een zorgindicatie. 
Zij doen, als hulpboer, mee met alle voorkomende klussen op de boerderij. Vee verzorgen, in de moestuin werken, huishoudelijke klussen doen, in de winkel werken, diensten doen voor derden, open haard hout kloven en rondbrengen en helpen mee het terrein te onderhouden.
Dit op een professionele manier en onder begeleiding.

Daarnaast willen we hulpboeren vaardigheden leren binnen een veilige en stimulerende praktijksituatie. Hierdoor kan het makkelijker worden om aan een werksituatie in de maatschappij deel te gaan nemen.

Op zaterdag bieden we dagbesteding aan kinderen en jongeren met een zorgindicatie.
Ons doel is hen een gezellige en leerzame opvang te bieden, onder begeleiding, in een natuurlijke omgeving.
Zij versterken hun sociale vaardigheden, leren omgaan met hun eigen zorgvraag, leren samenwerken en we ontlasten u als ouder.

We bieden vraaggestuurde zorg aan en werken vanuit de Empowerment methode.
Zorgboerderij 'Hoogerlust' is daarom een plek waar jongeren, volwassenen en kinderen met een zorgvraag met veel plezier komen om te zijn, spelen, kijken en beleven.

André van der Galiën en Marijke Schwirtz

zorgboer en zorgboerin, Zorgboerderij 'Hoogerlust'

Werk

Je helpt, als hulpboer, zoveel mogelijk mee met al het dagelijkse werk op de boerderij.

Dit varieert van het verzorgen van vee, werken in de moestuin, terreinonderhoud, houtverwerking, huishoudelijke klussen, winkel bevoorraden, diensten verlenen aan derden, werken in de kas, oogsten van groenten, etc.

Het werk wordt ingedeeld naar ieders vermogen en kunnen en is, afhankelijk van het weer en het seizoen, veel buiten.

Bijzonderheden

De zorgboerderij deelt het terrein met een tuindersvereniging en een wooninitiatief voor dementerende ouderen.
Waar dit kan werken we samen en/of genieten van elkaars nabijheid.
Tijdens de openingstijden van de winkel mag er over de boerderij worden rondgesnuffeld.

Samenwerking met andere organisaties

We zijn lid van Stichting Landzijde, overkoepelende stichting zorgboerderijen N-Holland
de Federatie Landbouw en Zorg,
LTO Noord,
We werken samen met zorginstellingen in de omliggende regio's Amsterdam, Almere, Gooi en Vechtstreek,
regionale scholen voor zmlk onderwijs of rec-4 onderwijs in Almere, Amsterdam, Hilversum.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 15-03-2023

Gestart in

2009

Aangesloten bij

 • Stichting Landzijde

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Klussen/onderhoud

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl