Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Onze locatie is voor kinderen een fantastische plek. Je kan er lekker spelen, hutten bouwen en met dieren spelen. We hebben moestuintjes en zoeken allerlei activiteiten op in de natuur. Daarnaast hebben we houtactiviteiten en creatieve activiteiten.

We willen een heerlijke plek aanbieden voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Wij bieden kinderen met ADHD, ADD, of een beperking in het autistisch spectrum in de ontwikkelingsleeftijd van 4 t/m 12 jaar een plek om tot rust te komen, te ontspannen en zich te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en het begeleidingsplan wordt op maat gemaakt.Wij bieden dagopvang aan in groepsverband en daarnaast bieden we logeeropvang aan. Onze zorglocatie is in het buiten gebied, gelegen aan de rand van Oldebroek.

Werk

Wij bieden kinderen met ADHD, ADD, of een beperking in het autistisch spectrum in de leeftijd 4-t/m 12 een plek om tot rust te komen, te ontspannen en zich te ontwikkelen. Het kan zijn dat kinderen die iets ouder zijn, wel binnen de groep passen doordat het ontwikkelingsniveau lager kan zijn. Dit zal tijdens de intake besproken worden. Wij bieden kleinschalige dagopvang in groepsverband aan en daarnaast ook logeeropvang.

Dagopvang

Kinderen hebben soms moeite om alle prikkels te verwerken en kunnen het lastig vinden om tot ontspanning te komen. Wij helpen hierbij. Vrije tijd is belangrijk, omdat een kind ontspannen wordt en energie verzamelt om weer inspanning te kunnen leveren. Het is belangrijk dat kinderen nieuwe vaardigheden opdoen, uitbreiden of onderhouden, op zowel emotioneel, communicatief als sociaal vlak. We werken vanuit de methode speltherapie. Na de start op de zorgboerderij, starten we met een observatieperiode. Vervolgens stellen we een begeleidingsplan op met doelen, die we cyclisch evalueren. Bij het begeleidingsproces is een SPH'er betrokken die veel ervaring heeft met onze doelgroep.

Bijzonderheden

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 31-05-2020

Gestart in

2016

Aangesloten bij

  • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

  • Verstandelijke beperking
  • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking

Leeftijd

  • Kinderen

Bekostiging

  • PGB, Persoonsgebonden Budget
  • ZIN, Zorg in Natura
  • Particulier

Kwaliteitssysteem

  • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl