Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Zorgboerderij ’t Spiek is een zorgboerderij, even buiten het Brabantse dorp Rijkevoort. Wij bieden dagbestedingsplaatsen aan verschillende groepen mensen -vanaf 18 jaar- met een hulpvraag. Het is een veilige werkplek waar mensen, die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen werken. Bijvoorbeeld aan mensen, met een verstandelijke beperking, of mensen met psychosociale problemen.

Mogelijkheden: 
Ieder mens heeft een schat aan mogelijkheden. Het hangt vaak van de situatie af, welke kwaliteiten iemand ontwikkelt. Op ’t Spiek wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de persoon en houden we tevens rekening met zijn of haar beperkingen. Ook als je een hulpvraag hebt, kun je vele klussen op en rondom de boerderij en in huis doen. Je kunt plezier hebben, te ervaren dat je nodig bent. Je kunt ontdekken, dat je iets voor anderen kunt betekenen en dat je tot meer in staat bent dan je zelf wist. Kortom wij bieden zorg op maat, die bij een ieder past. Waarbij gekeken wordt naar zijn of haar wensen en mogelijkheden binnen Zorgboerderij 't Spiek. Onze mensen, worden bij alle voorkomende werkzaamheden betrokken, ieder afhankelijk van zijn of haar niveau, interesses en mogelijkheden.

We vinden het belangrijk dat onze groep in balans is, men elkaar aanvult en op een bijzondere manier ondersteund. Het is prachtig om te zien, hoe er aan elkaar hulp wordt geboden en er unieke vriendschappen ontstaan.

Boerderij, planten en dieren: 
Het werken met planten en dieren, aandeel hebben in het productieproces en onderdeel vormen van een werkgemeenschap, kan de volgende meerwaarde bieden voor onze deelnemers:

- Structuur 
- Afwisseling 
- Zorgen en verzorgen 
- Functioneel en tijdsgebonden werk 
- Verantwoordelijkheid 
- Gezonde omgeving 
- Sociale contacten 
- Zingeving 
- Rehabilitatie
- Maatschappelijke integratie

Werk

Zorgboerderij ’t Spiek, biedt een groot aantal werkzaamheden en activiteiten. Er is veel routinewerk zoals de dagelijkse verzorging van het vee, maar ook activiteiten, die wekelijks of maandelijks gepland worden. Zo zijn er natuurlijk ook werkzaamheden die seizoensgebonden zijn en jaarlijks terugkeren. 
Door de grote variëteit aan diersoorten en activiteiten, zijn wij in staat voor iedere deelnemer passende dagbesteding aan te bieden afgestemd op zijn of haar zorgvraag. Verder zijn er mogelijkheden om industrieel werk te verrichten zoals: folders verwerken/stempelen, schilderen, houtbewerking, etc. Daarnaast zijn er huishoudelijke taken en onderhoudswerkzaamheden in en rond het bedrijf.

Op locatie:
Vervolgens bieden wij ook de mogelijkheid om (gedurende enkele dagdelen) verschillende arbeidsmatige activiteiten te verrichten, op andere locaties.  Dit om het sociale leven en de maatschappelijke integratie ten behoeve van de deelnemer te versterken. 

Kas/tuin:
Er is een kas en moestuin op de boerderij waar we diverse planten zaaien, verspenen, verpoten, uitplanten en de groenten en fruit oogsten. Door deze verschillende activiteiten, ervaart de deelnemer hoe het groeiproces van een plant verloopt. De verwerking van onze oogst is ook een belangrijke activiteit aan het einde van dit proces. Samen in de keuken het eten voorbereiden, met elkaar voor elkaar

Creatief:
We beschikken over een creatieve ruimte, waar het mogelijk is om veel verschillende activiteiten uit te voeren. Het is een ruimte waar mensen hun creativiteit kunnen ontwikkelen en beleven. Denk hierbij aan:

- Schilderen/tekenen
- Mozaïeken
- Kaarten maken
- Knutselen
- Etc.

Daarnaast is er op ’t Spiek een speciale ruimte ingericht waar deelnemers (samen) kunnen schilderen. Mensen kunnen hier d.m.v. creativiteit hun gevoelens kwijt. Dit alles:

- Op therapeutische basis
- In een veilige en vertrouwde sfeer
- Op informele wijze

Bijzonderheden

Sinds 2008 staat zorgboerderij 't Spiek als gecertificeerd leerbedrijf geregistreerd. Deze erkenning is getoetst door Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport. Vandaar dat wij doorlopend stagiaires in ons team werkzaam hebben die op ons bedrijf hun stageperiode invullen.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 15-04-2021

Gestart in

2007

Aangesloten bij

 • ZLTO

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Visuele beperking
 • Auditieve beperking
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • Verslaving
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl