Naar zorgboerderijen
 • Rust, veiligheid, vertrouwen en verbinden

Op een kleinschalige zorgboerderij tussen Bennekom en Ede wordt dagbesteding geboden aan (jong)volwassenen met psychiatrische- en psychische problemen, verslavingsverleden, licht verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenafwijking. Ook wel de GGZ-doelgroep genoemd. Het betreft een laagdrempelige dagbesteding waar deelnemers tot rust mogen komen om van daaruit te werken naar mogelijk herstel. 

Voor deze groep deelnemers is het extra moeilijk om volledig deel te nemen aan maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten. Er liggen vaak meerdere problemen ten grondslag waardoor zij tussen wal en schip dreigen te komen. Hierdoor lopen zij het risico in een sociaal isolement te komen wat hun zelfstandigheid en verdere functioneren nog meer kan belemmeren. Zij vormen hier het ondersgeschoven kindje van de maatschappij en dat maakt dat zij thuis komen te zitten, bijna geen sociale contacten hebben en onvoldoende kansen krijgen om zich te ontplooien in onder andere hun zelfredzaamheid.

Deze unieke zorgboerderij is er op ingericht om deze specifieke doelgroep kansen en mogelijkheden te bieden om te participeren binnen de maatschappij. Met behulp van professionele begeleiding wordt dit mogelijk gemaakt. 

Deelnemers mogen genieten van de natuur, rust en ruimte. Zij krijgen de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren zoals bezig zijn in de tuin, verzorgen van dieren en creatief bezig te zijn zoals tekenen en schilderen. Dit alles op eigen tempo en naar eigen voorkeuren. Er worden geen hoge eisen gesteld aan werktempo en productie omdat het belangrijk is dat de sfeer gemoedelijk en ontspannen is. 

Samenwerking met andere organisaties

Wij zijn gecontracteerd met Gemeente Ede (WMO/Sociaal Domein).

En wij hebben een onderaannemerschap met Eleos, RIBWAVV en El Arte De La Vida; drie zorginstellingen voor beschermd wonen en ambulant begeleid wonen. 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 01-03-2022

Gestart in

2021

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS
 • Verslavingsverleden

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Tuinwerkzaamheden

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl