Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Boerderij Vorster Hand is gelegen in een lommerrijk buitengebied van Sevenum. Rustig en toch niet afgelegen. Boerderij Vorster Hand is een echt familiebedrijf. Eigenaren zijn Math en Toos Kersten, dochter Eefje Kersten en schoondochter Lonneke Mertens. Van oorsprong is Boerderij Vorster Hand een echt agrarisch bedrijf. De koeien en witlofteelt zijn verdwenen, maar de oorspronkelijke waarde in het telen van gezond en lekker voedsel is bewaard gebleven. Bijvoorbeeld in onze glazen kas waar we kruiden en groentes telen in door middel het verticaal tuinier systeem. Maar dat is lang niet alles. Er gebeurt nog veel meer op onze boerderij.

Naast de agrarische tak, beschikt boerderij Vorster Hand ook over een zorg tak waar wij zorg en ondersteuning bieden aan verschillende doelgroepen met ieder zijn eigen begeleidingsbehoefte.

De doelgroep die wij het langst verwelkomen zijn onze hulpboeren. Binnen de doelgroep hulpboeren ontvangen wij (jong-)volwassen mensen met diverse begleidingsbehoeften. Wij bieden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, een autistisch spectrum of bij een psychische hulpvraag. Op de boerderij gaan werk en leren samen door het aanbieden van diverse voorkomende boerderijwerkzaamheden en acitviteiten op zowel arbeidsmatige, activerende en belevingerichte dagbesteding. Iedere hulpboer mag werk doen waar hij of zij goed in is. Door activering en stimulering willen we de hulpboer, binnen een veilige omgeving, in de gelegenheid stellen om zich verder door te ontwikkelen in zijn of haar persoonlijke groei. 

Naast dagbesteding voor onze hulpboeren bieden we ook dagbeleving voor ouderen. Deze dagbeleving vindt plaats in de oude koeienstal, die is omgebouwd tot sfeervolle en huiselijke leefruimte waar zomers de deuren open staan en de geuren en geluiden naar binnen komen en in de winter lekker warm is bij de kachel. we streven naar een zinvolle en aangename beleving van de dag waarbij de eigenwaarde en autonomie van de gast wordt behouden. Hierbij wordt het sociaal-emotioneel en lichamelijk functioneren op een professionele manier ondersteund. Om dit te bereiken zijn de activiteiten gericht op activering en beleving. De gasten kunnen deelnemen aan de activiteiten of lekker zitten en genieten van de omgeving, de bedrijvigheid, de dieren en de mensen.  

Naast de boerderij bieden we binnen het bedrijf ook arbeidstraining. De arbeidstraining zit gehuisvest in een prachtig bedrijfspand met glazen kas. Binnen de arbeidstraining bieden we ontwikkelingsgerichte dagbesteding, werkervaringsplaatsen en arbeidstoeleidingstrajecten voor jong volwassenen en volwassenen, waarbij een traject naar werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort.

In september 2018 zijn we gestart met een uniek en nieuw concept binnen onze arbeidstraining: de leervoorziening. Binnen de leervoorziening wordt onderwijs gecombineerd met arbeidstraining en intensieve begeleiding op sociaal- emotioneel gebied. Hierdoor worden de studenten in de gelegenheid gesteld om in anderhalf jaar tijd hun Entree-diploma te behalen, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen en een realistisch en wenselijk toekomstperspectief te creëren. Naast de entree-traject bieden we een time-out traject aan voor VMBO-ers die even vast lopen op school. We bieden rust, ritme en begeleiding met als doel ze weer in hun kracht te zetten, zodat ze uiteindelijk hun leerweg weer op een (andere) reguliere school kunnen voortzetten.  

Werk

Voor onze ouderen gasten

Op boerderij Vorster Hand willen we graag dat onze oudere gasten zich op hun gemak voelen. Op en om de boerderij zijn diverse mogelijkheden om te genieten van de ruimtelijke omgeving en de prachtige natuur die uitnodigt tot een wandeling. De leefruimte is huiselijk ingericht. In de zomer staan de deuren open en komen de geuren en geluiden naar binnen. In de winter is het lekker warm bij de kachel. De verschillende tuinen en de glazen kas bieden volop mogleijkheden om actief bezig te zijn of gewoon te genieten. Voor en met de gasten wordt er een warme middagmaaltijd bereid met verse groenten en fruit, geoogst uit eigen moestuin. In de winter gaan we groenten en fruit halen bij de boer in het dorp. De geuren van het koken, een muziekje op de achtergrond, het samenzijn en het naar behoefte meehelpen in de activiteiten zorgen ervoor dat we er met z'n allen een gezellige dag van maken. Alles mag, niets hoeft!

Voor onze hulpboeren

Bij het vaststellen van de werkzaamheden en activiteiten wordt er uitgegaan van de mogelijkheden en leerwensen van de hulpboer. Het is belangrijk dat de hulpboer succeservaringen kan opdoen. Dit draagt bij aan zijn of haar zelfontpooiing, verantwoordleijkheidsgevoel en vegroot de eigenwaarde van de hulpboer. De verschillende werkzaamheden bieden de hulpboeren de mogelijkeid om actief bezig te zijn binnen een teamverband. De hulpboeren helpen mee in het erf-en tuinonderhoud, houtwerkzaamheden, dierenverzorging of kantinewerkzaamheden. Samen met de hulpboeren zorgen we voor een gezellige bedrijvigheid op de boerderij waarin we van elkaars kwaliteiten leren en een meerwaarde kunnen zijn voor een ander!

Voor de deelnemers van de arbeidstraining

Door het verrichten van zinvol werk onder deskundige begeleiding van een werkbegeleider en jobcoach, en in de veilige, arbeidsmatige leeromgeving van boerderij Vorster Hand krijgen onze deelnemers de kans om het arbeidsritme geleidelijk weer op te bouwen en te werken aan persoonlijk effectiviteit en werknemersvaardigheden om uiteindelijk weer door te kunnen stromen naar een passende plek in de samenleving.

Voor onze studenten van de leervoorziening

Binnen de leervoorziening wordt onderwijs gecombineerd met arbeidstraining en intensieve begeleiding op sociaal- emotioneel gebied. Hierdoor worden de studenten in de gelegenheid gesteld om in anderhalf jaar tijd hun Entree-diploma te behalen, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen en een realistisch en wenselijk toekomstperspectief te creëren. Aan het einde van het traject kijken we samen naar een passend vervolg. Dit kan een doorstroom zijn naar een leuke baan, maar ook betekenen dat de student besluit door te stromen naar een MBO-2 opleiding.

Bijzonderheden

Onze missie is om door middel van het bieden van professionele zorg en begeleiding, leermogelijkheden en zinvol werk een bijdrage te leveren aan de gezondheid, stabiliteit, zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling of sociale integratie van mensen met een ondersteuningsvraag.

Ons uitgangspunt daarbij is, om dit op zo’n manier te doen dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van alle mensen die gebruik maken van onze diensten en zij volledig zichzelf kunnen zijn op een bij hen passende plek in de samenleving. Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden die de groene omgeving biedt. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een ondersteuningsvraag binnen een veilige omgeving en dit creëert ruimte voor stabiliteit, groei en ontwikkeling. 

Binnen het team van Vorster Hand is gekwalificeerd personeel aanwezig die bevoegd en bekwaam zijn in de uitvoering van verschillende verpleegkundige en verzorgende handelingen.

Samenwerking met andere organisaties

Boerderij Vorster Hand is aangesloten bij Coöperatie Limburgse Zorgboeren.

Boerderij Vorster Hand heeft een samenwerkingverband met CITAVERDE College, Daelzicht en Dichterbij.

Laatst bijgewerkt: 28-09-2022

Gestart in

2003

Aangesloten bij

 • Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl