Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Zwaantjeshof is een Zorgboerderij in het landelijke gehucht Berkelaar, Echt. Zorgboerderij Zwaantjeshof staat onder begeleiding van Loes en Wilfred Peters.

Zorgboerderij Zwaantjeshof biedt zinvolle dagbesteding aan mensen met een zorgvraag. Bij ons staat de cliënt centraal en gaan zorg en werk, hand in hand. Naast het werken op een agrarisch bedrijf is er voldoende ruimte, structuur en ontspanning.

Naast ons werken er nog een aantal enthousiaste en gedreven medewerkers mee aan het bieden van de best mogelijke zorg. Zo zorgen wij ook dat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Werk

Op onze boerderij hebben wij een grote verscheidenheid aan werkzaamheden en activiteiten, wij proberen ook zoveel mogelijk individueel te kijken naar de mogelijkheden en interesses van onze deelnemers. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om bepaalde vaardigheden op te bouwen en in stand te houden. Sfeer en gezelligheid zijn hierbij erg belangrijk. Evenals het besef dat iedereen zijn eigen bijdrage levert aan het gezamenlijke resultaat.

Een greep uit onze activiteiten:

- Dierverzorging
- Onderhoud van erf en omliggende akkers
- Moestuinonderhoud
- Groenwerkzaamheden
- Creatieve activiteiten
- Huishoudelijke werkzaamheden
- Bakken en bereiden van maaltijden
- Verwerken van producten
- Technisch onderhoud en houtbewerking
- Groepsactiviteiten
- Logeren voor jeugd
- Ravotten in de buitenlucht
- Ontspannen in een natuurlijke omgeving 

Naast de boerderijwerkzaamheden ondersteunen we de cliënten met hun (persoonlijke) doelen zoals:
Stimuleren van sociale contacten, eigen regie versterken, de zelfredzaamheid en eigenwaarde vergroten. 


Onze doelstelling

Deelname aan de samenleving lijkt zo gewoon, maar is lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Niet iedereen is in staat om zijn eigen wensen te verwezenlijken en in zijn behoeften te voldoen. Met dat in ons achterhoofd, willen wij via een zinvolle dagbesteding op de Zorgboerderij onze cliënten de gelegenheid bieden om door middel van ervaringsleer hun mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien.

De nadruk ligt op een positief en ondersteunend leer- en werkklimaat, waarbij persoonlijke kwaliteiten worden ontdekt en benut. Het uiteindelijke doel is om voor de cliënten een zo volwaardig mogelijke participatie in de maatschappij te realiseren.

Verder bieden wij respijtzorg.
Dat wil zeggen dat wij, zorgen voor ontlasting van de mantelzorger(s), door de zorg voor de cliënt even over te nemen. Hierdoor kan bijvoorbeeld opname van de cliënt uitgesteld of voorkomen worden.

Doelgroepen

De Zorgboerderij levert passende zorg aan een brede doelgroep:
- Volwassenen met een variërende achtergrond en hulpvraag. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel en beginnende dementie. 
- Ouderen die behoefte hebben aan sociale contacten en/of vrijetijdsinvulling in een natuurlijke omgeving.
- Kinderen uit het speciaal onderwijs, jeugdzorg en kinderen met een hulpvraag en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. Bijvoorbeeld kinderen met een licht verstandelijke beperking, AD(H)D, Autisme en PDD-NOS. Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 26-01-2024

Gestart in

2007

Aangesloten bij

 • Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • Reclassering

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Werken
 • Dagbesteding
 • Logeren

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl