Zorghoeve Kakelbont

Wie zijn we?

Wij zijn Joost en Marianne vd Riet-Rommens. Joost runt een pluimvee- en fruitteeltbedrijf en Marianne verzorgt sinds 2000 themakinderfeesten en schooltraktaties. Wij zijn begin 2007 een Zorghoeve gestart. 

Er worden diverse vormen van dagbesteding aangeboden:
*Dagbesteding voor volwassenen, met psychische 
  problematieken, op diverse dagen.
*Dagbesteding voor kinderen, op woensdagmiddag,
  zaterdag en in de vakantieperiodes.
*Dagbesteding voor jongeren, in samenwerking met
  het ROC. Dit is een leer/werk traject.
*Dagopvang voor ouderen, zowel dagbesteding als
 dagbehandeling. Vanaf oktober 2014 wordt hiermee gestart.

 Vanaf oktober 2014 wordt er ook gestart met kleinschalige
 boerderijgerelateerde horeca 'Brasserie Kakelbont'.
Er worden diverse recreatieve arrangementen aangeboden.
Er komt een natuur/beleeftuin voor kinderen. 

Marianne heeft de opleiding H.B.O. Jeugdwelzjnswerk (S.P.H.) afgerond en als aanvulling post H.B.O. management Welzijn en Gezondheidszorg.
Samen met Ingrid Havermans leidt Marianne Stichting Zorghoeve Kakelbont. Ingrid heeft een verpleegkundige achtergrond.


Het werk

De Zorghoeve met zijn peren- en appelboomgaard en zijn (vrije uitloop) kippen nodigt uit tot aktief bezig zijn en tevens geeft de vrije ligging rust en ontspanning.

De Zorghoeve moet een plek zijn waar een ieder zich thuis voelt. Veel aandacht gaat uit naar het opbouwen van een band met elkaar en het vergroten van het zelfvertrouwen. 
Wij willen mensen aanspreken op hun gezonde kant en ondersteuning bieden.
 

Dagaktiviteiten op de zorghoeve kunnen zijn:

* fruit plukken

* snoei werkzaamheden

* eieren rapen en sorteren

* werkzaamheden op en rond het erf

* helpen bij het maken van schooltraktaties

* helpen bij voorbereidingen themakinderfeesten

* huishoudelijke werkzaamheden

* werken in biologische moestuin

 

Zorghoeve Kakelbont heeft als doelstelling om de deelnemers te laten groeien in hun zelfvertrouwen, hun krachten te ondersteunen en de deelnemers te begeleiden bij hun ontwikkelpunten.
We laten ons hierbij leiden door het gedachtegoed van Feuerstein.


Ontwikkelingen 2015

We zijn aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid, zie www.zorgboerenzuid.nl.

We beiden zowel zorg vanuit PGB als Zorg In Natura.
We zijn in het bezit van het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien'.

In 2014 hebben we onze Zorghoeve uitgebreid, er is nieuwbouw gekomen. Deze is eind oktober gerealiseerd. Vanaf november 2014 wordt er kleinschalige dagbehandeling/dagbesteding aangeboden voor ouderen, er komt een beleeftuin en sinds januari 2015 is Brasserie Kakelbont geopend en zijn er vergaderruimtes te huur. www.brasseriekakelbont.nl
Een heerlijke locatie om letterlijk en figuurlijk de sfeer te proeven op de boerderij. De omgeving in Dinteloord en Steenbergen is erg mooi voor het maken van een wandeling of een fietstocht.

Door deze uitbreiding kunnen we meer jongeren, vanuit de dagbesteding, een leerwerk traject aanbieden.
Dit plan 'van Zorghoeve naar Buurthoeve' wordt gesubsidieerd vanuit de regeling leefbaarheid@brabant


Jaar van opening

Wij zijn in 2007 als zorgboerderij gestart.