Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Zorgkwekerij Vogelvlucht

Wie zijn we?

We zijn Hans en Marianne Kaljouw. Hans heeft een eigen kwekerij met talloze tuinplanten, heesters en buxusbollen. Aan het bedrijf hebben we een winkel.

In samenhang met de kwekerij runnen we een  zorgboerderij, die we voor het gemak 'zorgkwekerij' noemen. Er zijn dieren zoals de hondjes/hond, konijnen, kippen, geiten, schapen, ezels, pony's en een paard. We hebben de zorgkwekerij 'Vogelvlucht' genoemd, naar een al lang bestaande naam waarmee vroeger deze hoek van de polder bij Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk werd genoemd. 

We hebben op het ogenblik 13 deelnemers op onze zorgkwekerij.


Het werk

Ja, wat doen we zoal op de zorgkwekerij? Doorgaans hebben de heren deelnemers en de dames deelnemers hun aparte interesses en bezigheden. De dames vinden zich meestal in dingen zoals schilderen, knippen en plakken, pixelen, werkstukjes maken waar ook plantmateriaal bijkomt, terwijl tussendoor ter ontspaning zo nu en dan gezellig een spelletje gedaan wordt. De heren houden zich bezig met klussen van allerlei aard. Dat kan voor zichzelf zijn, maar ze steken ook een flinke helpende hand uit bij het onderhoud (bijvoorbeeld dedierenhokken) of de uitbreiding van de gebouwen; alles wordt door hen gedaan, ook in de kassen en op het veld. Het laatste doen ook dames in de kas, zoals stekken en planten en de planten schoon houden.

De begeleiders hebben hierbij een steunende en sturende taak, terwijl de directie de algehele zorg en begeleiding aanstuurt.


Wat willen we bieden?

Nieuwe deelnemers kunnen op indicatie met een zorgvraag op Vogelvlucht komen voor begeleiding en zorg. Dit gebeurt na een zorgvuldige intake. Er is een begeleidingsplan met evaluaties, elke dag is er een dagrapportage. Ons eerste doel is om mensen die dat nodig hebben een verblijf te bieden waar ze zich thuis voelen met zinvolle bezigheden. 


Jaar van opening

Wij zijn in 2007 als zorgboerderij gestart.