Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 10.30 uur tot 11.30 uur een webinar over de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen, u kunt zich tot uiterlijk 8 oktober hier aanmelden via de website van de RDA. Na aanmelding ontvangt u maandag 9 oktober de link naar het webinar.

Aanleiding voor het organiseren van dit webinar is de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier die in mei 2023 is gepubliceerd. De Raad heeft de zienswijze op eigen initiatief opgesteld, en richt zich op dieren die gebruikt worden voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. De Raad constateert dat dieren hier op veel verschillende manieren worden ingezet, en heeft in de zienswijze verkent welke implicaties de leidende principes voor dierwaardigheid, zoals geïntroduceerd in de zienswijze Dierwaardige Veehouderij, hebben voor dieren in sport, ontspanning, traditie en vermaak. De RDA wil meer bewustwording bij gebruik van dieren in sport, ontspanning, traditie en vermaak, en wil naar een toekomst toe waar sport, ontspanning, traditie en vermaak plezierig zijn voor mens én dier.

Tijdens het webinar zullen Ruud Tombrock (voorzitter van dit RDA-forum, en in het dagelijks leven Executive Director van Humane Society International, voor Europa) en Bas Rodenburg (lid van het RDA-forum, en in het dagelijks leven hoogleraar dierenwelzijn) de zienswijze kort toelichten. Onder leiding van Margreet Reijntjes wordt vervolgens met tafelgasten Guusje ter Horst (Sectorraad Paarden), Jet Bakels (Immaterieel Erfgoed) en Maarten Reesink (Universiteit van Amsterdam) verder gesproken over de vertaling van de zienswijze naar de praktijk. U kunt het webinar online volgen en er is (beperkt) gelegenheid tot het stellen van vragen in de chat. Indien u andere geïnteresseerden kent, kunt u deze aankondiging gerust doorsturen.

De zienswijze Plezier voor mens én dier?  kunt u hier downloaden op de website van de RDA.