Terug naar Actueel

De uitgaven voor de voorzieningen in het sociaal domein stijgen. Door vergrijzing, een stijgende vraag naar jeugdzorg én krapte op de arbeidsmarkt dreigt goede zorg in het gedrang te komen. Daarom moeten we samen op zoek naar
andere manieren om zorg te bieden. Zorgboeren in de Achterhoek zetten zich in voor innovatie.
Hoe denken we over minder zorg bieden en toch welzijn borgen? Hoe kunnen we helpen op het gebied van participatie en preventie? Hoe ondersteunen we ouderen zodat ze langer thuis kunnen wonen? Hoe krijgen we kinderen weer naar school? Wat doen we om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen?
Tijdens een netwerkbijeenkomst bij Stichting Zorgboerderij Slangenburg in Doetinchem op maandag 13 mei vanaf 13.15 uur tot 17.00 uur wisselen beleidsmakers, doorverwijzers en zorgboeren uitdagingen en oplossingen met elkaar uit. Ken je mensen die hier niet kunnen ontbreken? Of wil je in jouw regio ook zo'n bijeenkomst organiseren? Mail dan naar tjitske.ypma@zorgboeren.nl