Terug naar Actueel

Onder arme mensen in Nederland zijn veel mensen met een slechte mondgezondheid. 12% gaat niet naar de tandarts uit kostenoverwegingen. Regelmatig leidt dit tot een slechte mondgezondheid, wat een normale sociale omgang in de weg staat. Problemen aan het gebit leiden tot pijnklachten, kauwproblemen, problemen met eten en spreken en zorgen vaak voor verminderd zelfvertrouwen en schaamte. Dat zorgt voor beperkingen in de sociale interactie waardoor er een neerwaartse vicieuze cirkel ontstaat.
Risicogroepen zijn mensen met mentale problemen, verslaving, laaggeletterdheid en financiële problemen.

Stichting Urgente Noden Nederland (SUN) vraagt aandacht voor dit probleem in het Kennisdocument mondzorg en zij brengen oorzaken, risicogroepen en mogelijke oplossingen in kaart.

SUN helpt mensen die te maken krijgen met urgente financiële noden. Een SUN-noodhulpbureau kent giften toe aan mensen om hun urgente nood te verlichten en een dreigende situatie af te wenden (zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting) of juist om een stap naar herstel te kunnen zetten. Een SUN-noodhulpbureau is een samenwerkingsverband tussen gemeente(n),professionele hulp- en dienstverleners en donateurs.

Ook op zorgboerderijen lopen kwetsbare mensen rond. Mocht een van jouw deelnemers lijden aan slechte mondgezondheid dan kun je hem/haar wellicht helpen door hier aandacht voor te hebben en bij financiële belemmeringen contact te zoeken met de Stichting SUN.