Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het lectoraat Ongebegrepen gedrag en samenleving van de HAN hogeschool heeft een afwegingskader opgesteld voor het bieden van zorg in corona tijd. Wanneer bied je wel of geen alternatieve vorm van dagbesteding? Zie https://veerkrachtanderhalf.nl/passend/