Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is het intern toezicht voor zorgboerderijen verplicht waar meer dan 10 zorgverleners werken die zorg bieden vanuit de Langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet. Graag horen we jullie ervaringen en vragen hierover, zodat we goede ervaringen en knelpunten landelijk kunnen aankaarten.

Heb je al intern toezicht geregeld? Ben je intern toezicht aan het regelen of start je daar binnenkort mee? Ook als je meedoet met het ondersteuningsprogramma van de NVTZ horen we graag jullie ervaringen.

Je kunt je aanmelden om jouw informatie te delen door je naam, telefoonnummer en mailadres te mailen naar federatie@zorgboeren.nl. We nemen dan telefonisch contact op voor informatie. Afhankelijk van wat er speelt bij jullie, organiseren we mogelijk een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen. We horen graag van je!

Voor meer informatie over de Wtza kun je terecht op www.toetredingzorgaanbieders.nl en in onze eigen infotheek kijken (wel even inloggen).