Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Binnenkort gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een groot aantal organisaties in de sector Zorg en Welzijn controleren op de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en het basiscontract. In deze brief legt de Arbeidsinspectie uit wat er van zorgaanbieders verwacht wordt.

De branche-erkende RI&E voor zorgboerderijen is hier te vinden. Zorgboeren die werken met Kwaliteit laat je zien! (Kljz!) hebben hun RI&E en het plan van aanpak onder hoofdstuk 6.7.3 (en indien van toepassing 6.7.4 en 6.7.5) van de Kwapp toegevoegd. Het is verstandig om te controleren of deze nog up to date is, zodat je goed voorbereid bent voor een eventueel bezoek van de arbeidsinspectie

Informatie over de het basiscontract met de arbodienst is hier te vinden. In de bovenstaande brief van de arbeidsinspectie staat dat een contract met een verzuimverzekeraar waarbij een arbodienst in het pakket zit, ook is toegestaan. Zorgboeren die werken met de Kljz! hebben deze informatie mogelijk opgeslagen onder hoofdstuk 6.6.2 in de Kwapp. Check ook hier of de gegevens nog correct en actueel zijn!

Achtergrond
Werkgevers die actief werken met een RI&E, plan van aanpak en een basiscontract beheersen de arbeidsrisico's in hun organisatie beter. Dat leidt tot minder uitval, minder ongevallen en heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van medewerkers.
Zorgboeren zijn net als andere werkgevers wettelijk verplicht om de risico’s die hun werknemers op de zorgboerderij lopen vast te leggen. Deze risico’s leg je vast in een RI&E. Denk bijvoorbeeld aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting, biologische agentia en (te) lange werktijden. De maatregelen die je neemt om deze risico’s te voorkomen of te beheersen beschrijf je in een bijbehorend plan van aanpak.