Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Vaccinatie-nood
Landelijk en in de regio’s zijn er grote zorgen over een flinke toename van het aantal corona-besmettingen op het moment dat de Britse variant de overhand krijgt. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen bereiden zich voor om coronazorg flink op te kunnen schalen. Ondertussen wachten zorgmedewerkers binnen de gehandicaptenzorg en de Wmo nog steeds op de mogelijkheid om zich te vaccineren.
Samen met Zorgthuisnl en andere brancheorganisaties voor kleinschalige zorgaanbieders deed de Federatie Landbouw en Zorg  een oproep aan de minister om nu geen andere groepen meer voor te laten gaan, zodat ook zorgboerderijen zonder wonen hun zorgmedewerkers kunnen laten vaccineren.  De verwachting is dat in de minister in de kamerbrief van 2 februari meer duidelijkheid zal geven over de vaccinatiestrategie.


Omzetderving
Zorgboeren hebben zo'n 23,6 procent minder bezetting en 11 procent minder omzet, doordat mensen niet naar de zorgboerderij komen. De voornaamste reden is angst voor besmetting, gevolgd door redenen van quarantaine of besmetting. Ook zijn er behoorlijk wat mensen die niet naar dagbesteding kunnen komen, omdat hun woonlocatie dat niet toestaat. Dit blijkt uit de goed ingevulde poll (112 reacties), waarvoor dank.
 
De cijfers zijn gedeeld in het reguliere overleg met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere branche-organisaties. Afgesproken is dat er nog een vervolggesprek komt met de VNG, om te bekijken hoe afspraken over doorbetalen bij uitval soepeler geregeld kan worden tussen aanbieders en gemeenten. Dit kost blijkbaar nog teveel moeite, zo blijkt uit jullie signalen. En ter herinnering, als jullie problemen ondervinden op dit vlak, geef dat dan graag door aan jullie regionale organisatie. Zij zullen vervolgens met ons bekijken of we alsnog oplossingen kunnen vinden via het Ketenbureau van de VNG.
 
Ook willen de overheidsorganisaties zich inspannen om angst van mensen voor besmetting weg te nemen. Zowel VNG, VWS als patiëntenorganisaties zien dagbesteding het liefst doorgaan. Vooral omdat anders thuissituaties onhoudbaar worden.