Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Sinds vrijdag 20 maart is er geen bezoek meer mogelijk in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg en de bewoners mogen het verpleeghuis niet meer verlaten. Vanaf 11 mei wordt er op een aantal plekken onder voorwaarden bezoek toegestaan. Vanaf 25 mei wordt dit verder uitgebreid en vanaf 15 juni moet bezoek van 1 bezoeker per bewoner overal mogelijk zijn. Als alles goed gaat, kan de bezoekregeling per 15 juli worden uitgebreid met meer bezoekers per bewoner. 


Binnen gehandicaptenzorg geldt geen landelijk bezoekverbod, maar is er per 23 maart een afwegingskader met als uitgangspunt nee, tenzij. Met behulp van dit afwegingskader moeten instellingen zelf een bezoekersregeling opstellen. 
Dit afwegingskader werd ook gevolgd voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen. Voor jeugd (t/m 18 jaar) geldt dat zij vanaf 25 mei bezoek mogen ontvangen van 2 vaste personen en met ingang van 25 mei kunnen zij de woongroep of instelling ook weer verlaten.
Voor de ggz-doelgroep is geen sprake van een bezoekersstop, er grote mentale risico’s aan zitten. Daar gold de richtlijn dat deelnemers maximaal één persoon per dag gedurende één uur kunnen ontvangen. Vanaf 19 mei is deze de bezoekregeling verruimt. 

Niet voor alle zorgboerderijen geldt/gold dus een wettelijk bezoekverbod, omdat deze alleen voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen geldt. Toch hebben veel zorgboerderijen uit voorzorg hun deuren toch gesloten ter bescherming van de bewoners, waaronder ook andere erg kwetsbare mensen zijn. 

Algemene informatie over bezoekregeling voor verschillende doelgroepen vind je op de website van de rijksoverheid
De laatste versie afwegingskader bezoekregeling gehandicaptenzorg vin dje op de website van de VGN