Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Een belangrijke borgring in het kwaliteitskader is dat er regelmatig ook mensen van buiten het bedrijf reflecteren op de zorgboerderij. Dat houdt je fris, maar geeft ook een soort 'reality check'. In de publiciteit rond de zorgboerderij in Wedde was juist dat aspect ook een belangrijk onderdeel van onze reactie: bij zorgboerderijen die het kwaliteitskader hanteren komen regelmatig mensen met een 'blik van buiten' om te zorgen dat zorgboeren regelmatig een spiegel voorgehouden krijgen.

In de toolbox van het kwaliteitskader (onderaan, dus even scrollen) zit een vragenformulier voor bezoekers van de zorgboerderij over de kernwaarden. Bezoekers kunnen aangeven wat ze van de zorgboerderij vinden, wat ze willen meegeven en welke kernwaarden ze zien of meer zouden willen zien.

Ons testpanel is gevraagd of ze ook al werken met een Blik van buiten, in welke vorm dan ook.

Joyce hendriks van de Hardel hoeve jeugdzorgboerderij schrijft: “De blik van buiten hebben we nog niet gebruikt, al lijkt het ons wel heel goed om te doen. Wel vragen we altijd feedback van samenwerkingspartners. Tijdens en na onze werkprocessen hebben we de afronding zorg vragenlijst die we invullen vanuit de SZZ bij ZIN zorg. Daarnaast toetst de SZZ 1 x per jaar onze kwaliteit en hebben we de jaarlijkse audit."

Marc Boersma van zorgboerderij Zigtrijk in Brummen schrijft: “Wij vinden feedback krijgen omtrent ons functioneren als organisatie erg belangrijk. Een belangrijke tool is onze jaarlijkse tevredenheidsmeting waarin mensen een formulier anoniem kunnen invullen en retourneren. Vragen over bijvoorbeeld de bejegening, gehoord worden, de aansluiting van de wensen van de deelnemer, de entourage van het terrein en gebouwen passeren de revue. Wij scoren erg goed, gemiddeld een 8 op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 de hoogste score is. De meting geeft ook aandachtspunten die om verbetering vragen. Deze worden altijd door ons serieus genomen en op haalbaarheid getoetst en waar mogelijk actie op ondernomen. Wij vinden het belangrijk om een lerende organisatie te zijn en vinden de kwaliteitcirkel plan-do-check-act daarom erg nuttig.”

Harriët Knoef van zorgboerderij De Bult schrijft: “De Blik van Buiten hebben we nog niet bewust methodisch ingezet, maar is ons al wel overkomen. Zoals de Inspectie die meekijkt, Boer en zorg die meekijkt met jaarlijks verslag, de GGD inspecteur op bezoek met als eindresultaat een rapport. We hebben door hun feedback de zelfredzaamheidsmatrix weer in beeld en een betere omgang met medicijnverantwoordelijkheid. Het erf is opgeruimd, dat viel hen ook op. We zouden nog wel meer willen aanpakken, maar daarvoor hebben we dan eerst een grote portie tijd nodig. In de toekomst wil ik ook andere externen bevragen, zoals dierenarts die zoönosenkeurmerk doet, mensen die de zorgboerderij bezoeken, groepjes die komen helpen etcetera.”

Mies Meijer van zorgboerderij De Geitenmeijerij schrijft: “Tijdens de jaarlijkse ouder inspraak avond bespreken we diverse onderwerpen die betrekking hebben op de zorgverlening. Zoals het gebruik van Zilliz, of hoe komt een beschikking tot stand, of de uitslag van het tevredenheid onderzoek, of visie en missie van de Geitenmeijerij. Elk jaar hebben we dan een onderwerp en zo dit jaar het kwaliteitskeurmerk. We hebben alle 9 kernkwaliteiten besproken en nadien heeft iedereen de vragenlijst van de de Blik van Buiten ingevuld. Iedereen was positief, iedereen herkent de kernwaarden. Er kwamen geen verbetersuggesties. Dat komt misschien ook omdat het een eerste keer was. Tegelijk zijn we van mening, dat je ook niet altijd hoeft te verbeteren. We scoren al een 8,9. Maar de Blik van Buiten is ook heel goed om te zorgen dat je kwaliteit vasthoudt en niet afglijdt. We hebben veel moeten bezuinigen, maar gelukkig niet ten koste van de kwaliteit. Ik wil de Blik van Buiten 7 juni ook bij de familiedag gebruiken en standaard inzetten als er iemand langskomt. Op die manier verwacht ik dat er trends zichtbaar worden en we mogelijk nog wel eens op een verbeterpunt stuiten.”