Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Veel zorgboerderijen zetten paarden in bij de dagbesteding. De paarden worden verzorgd, soms wordt er gereden en in enkele gevallen vindt er een vorm van therapie plaats. Het initiatief Werken als een Paard van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam organiseert 17 november van 12 tot 18 uur het congres Nut en noodzaak van therapie met inzet van paarden in de centrale bibliotheek van Rotterdam.

Esther van Noort, vice-voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg en zorgboerin bij Horses&co, is er nauw bij betrokken. Zij vertelt waarom. "De wereld is aan het draaien, je merkt dat er een verschuiving plaatsvindt in het jeugddomein. Ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij wat onze plek binnen het werkveld is en hoe we die kunnen behouden. Er is een tijd geweest dat veel mensen met een paard ook coach werden, maar ik vind het belangrijk dat we blijven kijken naar kwaliteit. Daarbij is het ook belangrijk om naar jezelf te blijven kijken als coach. Daar is eigenlijk het idee ontstaan voor dit congres. Hoe behouden we de kwaliteit binnen het werkveld en hoe kunnen we dit aan de buitenwereld laten zien. Ondertussen vindt er ook een verschuiving plaats van lineair naar circulair. Vroeger kwamen er kinderen bij een paardencoach en dan is het aan de coach om het probleem op te gaan lossen zeg maar. Tegenwoordig draait het veel meer naar het systemische, dus circulair. Het verschil moet daar zijn waar je het kan maken en dat is niet altijd bij de kinderen, maar vaak ook binnen de patronen in de gezinnen. Voor het congres hebben we bijvoorbeeld ook een gezinstherapeut uitgenodigd als spreker.

We nemen ook deel aan het Pegasus onderzoek, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar de inzet van paarden bij jongeren met autisme die zijn uitbehandeld. Deze jongeren ervaren problemen op het gebied van emotieregulatie. Dat is een vrij specifieke doelgroep. Daar doen we samen met een aantal coachpraktijken onderzoek naar. De definitieve uitkomsten zijn er nog niet, maar we zijn al wel geruime tijd bezig en kunnen onze tussentijdse bevindingen wel delen. Binnen het werkveld gaat het al jaren over het gemis aan onderzoek. Maar dat onderzoek is er wel en dit proberen we samen te brengen binnen het congres.

Het congres kost € 144,95 en tickets zijn te verkrijgen via http://werkenalseenpaard.nl/congres/