Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Op 17 november vond het congres ‘Nut en noodzaak van therapie met inzet van paarden’ plaats in het Bibliotheektheater Rotterdam. Zowel in 2016 als in 2019 heeft Werken als een Paard een congres binnen dit thema georganiseerd. Werken als een Paard bestaat dit jaar 10 jaar en dat is natuurlijk een mooi moment voor een derde congres. Dit keer in samenwerking met Horses&co.

De afgelopen jaren is er meer ruimte gekomen voor therapie met inzet van paarden. Deze manier van therapie wordt steeds vaker meegenomen in behandelplannen en ook bij zorgverleners wordt dit als hoogwaardige aanvulling op een behandeltraject gezien. Deze ontwikkeling brengt ook een hoop verantwoordelijkheid met zich mee. Het is belangrijk dat er kritisch naar de kwaliteitsstandaarden, verschillende methodieken evenals de kennis en vaardigheden van de individuele beroepsprofessional wordt gekeken.

Tijdens het congres is vanuit verschillende perspectieven aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Tijdens de opening werd de 2Doc documentaire ‘Spiegel’ getoond. In deze film wordt de unieke band die ontstaat tussen jongeren en paarden, wanneer deze elkaar ontmoeten tijdens paardencoachsessies, vastgelegd. Na afloop nam Mandy Herinx, een van de coaches uit de documentaire, plaats op het podium voor een tafelgesprek onder leiding van Tom van ’t Hek. Samen met Tamara van Ark en Richard Griffioen gingen zij in gesprek naar aanleiding van de documentaire.

Jenny den Boer heeft aansluitend verteld over Pegasus, een promotieonderzoek naar de effectiviteit van therapie met inzet van paarden. Jenny is projectleider van dit onderzoek en richt zich vooral op jongeren met autisme en ernstige emotie-regulatieproblemen die uitbehandeld zijn. Dit gaf een mooie basis voor de rest van de middag, welke bestond uit een viertal themasessie waar je bij kon aansluiten. Binnen deze themasessies werden er verschillende vraagstukken en thema’s behandeld. Hier was tijd voor verdieping en het uitwisselen van kennis en ideeën. Een waardevol onderdeel van de dag.

Afsluitend heeft elke gastspreker kort gedeeld wat er in zijn of haar themasessie is gebeurd en besproken. Natuurlijk was er daarna nog volop tijd om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. Mooie gesprekken zijn gevoerd en samenwerkingen versterkt, het was een mooie dag!