Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In de persconferentie van 14 september heeft het kabinet versoepelingen met betrekking tot de coronamaatregelen aangekondigd die ingaan op 25 september. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor dagbesteding en het zorgvervoer.

Voor dagbesteding geldt per 25 september dat verplicht ‘1,5 meter’ afstand houden, een 'dringend advies' om afstand te houden wordt. Dit betekend dat het aantal deelnemers op dagbesteding kan groeien in die gevallen waar 1,5 meter de beperkende factor was. Maatwerk op lokaal niveau blijft wel nodig en mogelijk. Op plekken waar de risico’s op besmetting groot zijn (bijvoorbeeld bij een lokale uitbraak, deelnemers uit de risicogroepen, lage vaccinatiegraad), is het belangrijk om met de deelnemers en betrokkenen in gesprek te gaan over wat er nodig en passend is om veilige zorg te kunnen bieden en te zorgen voor een veilig gevoel bij deelnemers. Er worden (landelijk) nog leidraden ontwikkeld die kunnen helpen bij het voeren van dit gesprek. Zodra deze er zijn zullen we deze delen op onze website.  

Lees verder in de Infotheek