Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Bericht van het ministerie van VWS:

Kleinschalige woonvormen waar mensen met een Wlz-ggz indicatie wonen, kunnen binnenkort hun bewoners laten vaccineren tegen corona. Vanaf week 19 (startend op 10 mei), komt een arts naar de woonvorm toe om de bewoners te vaccineren. Deze bewoners krijgen het vaccin van Moderna.

Het betreft woonvormen waarvan de bewoners nog niet in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie. De woonvorm komt in aanmerking als tenminste één bewoner zorg krijgt op basis van een Wlz-ggz indicatie. Het gaat om mensen die Wlz-ggz zorg krijgen op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of gefinancierd uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) met woontoeslag. Als dat het geval is, kunnen alle bewoners van 18 jaar of ouder gevaccineerd worden. Dit geldt alleen voor bewoners, niet voor externe cliënten die gebruik maken van de dagbesteding.

De coördinator of het bestuur van een dergelijke woonvorm kan zich melden bij een contactpunt, één van de vijf hieronder vermelde organisaties. Cliënten kunnen dit niet individueel doen.

Wij verzoeken u vriendelijk om zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk maandag 3 mei te melden bij één van de onderstaande organisaties. U kunt zich daar ook melden als u geen lid van één van de onderstaande organisaties bent.

Vermeld in uw mail de volgende gegevens van het wooninitiatief:

  • Naam:
  • Adres van de woonlocatie:
  • Het aantal bewoners (dat hoeft niet het aantal bewoners te zijn dat zich wil laten vaccineren) met een ggz-wlz indicatie:
  • Het aantal medebewoners (dat hoeft niet het aantal bewoners te zijn dat zich wil laten vaccineren)
  • Contactpersoon, mail en telefoonnummer:

ZorgthuisNL: info@zorgthuisnl.nl

BVKZ: info@bvkz.nl

SPOT: info@verenigingspot.nl

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven: secretaris@ouderinitiatieven.nl

Federatie Landbouw en Zorg: federatie@landbouwzorg.nl