Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Vanaf oktober kunnen zorgverleners en mensen uit de risicogroep weer een coronavaccinatie krijgen. Mensen die voor 1964 geboren zijn ontvangen automatisch een uitnodigingsbrief omdat zij behoren tot de risicogroep 60+. Mensen die om een andere reden tot de risicogroep behoren ontvangen thuis geen uitnodiging, maar kunnen net als zorgverleners die nog geen 60 jaar zijn, in oktober zelf een afspraak maken.

Zorgverleners kunnen via de werkgever/zorgboerderij worden uitgenodigd met behulp van deze brief en flyer. De brief kan worden aangepast met het logo en naam van de eigen zorgboerderij en kan daarna worden verspreid.

In de tabel hieronder vind je meer informatie over de vaccinatie van verschillende doelgroepen:

Doelgroep

Wel/geen uitnodiging

Mensen van 60 jaar en ouder

Uitnodigingsbrief van het RIVM (vanaf 19 september) voor het halen van de coronaprik.

Afspraken maken en wijzigen kan via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

Zorgmedewerkers met patiënt- en/of cliëntcontact.

Uitnodigingsbrief via de werkgever. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

 

Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening)

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

Volwassenen en kinderen uit medische hoog risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis)

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober. Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD op verwijzing van medisch specialist.

Zwangeren

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD.

In individuele gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten deze doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid of op advies van een behandelend arts.

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070. Dit kan vanaf half oktober.

Op deze site van de rijksoverheid vind je alle informatie over de najaars-coronaprik.