Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Steffie Verhagen volgde de Introductiecursus zorgboeren van de Academie Landbouw en Zorg. Ze is enthousiast over de cursus en over het online platform. “Het was gemakkelijk om me op te geven en de inhoud was goed. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod.” Steffie is sinds half mei open met haar zorgboerderij Ons Thuis in Schijndel, op de plek waar haar moeder opgroeide. Ze ontvangt er ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel vanaf 18 jaar. “Ik heb begin dit jaar de cursus gedaan, nadat een collega zorgboer me erop wees. Zij was ook mijn collega in het ziekenhuis en maakte al eerder de overstap naar een eigen zorgboerderij.”

Steffie werkte 13 jaar als HBO verpleegkundige in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, toen ze besloot voor zichzelf te beginnen. “Ik ben heel blij met de ervaring in het ziekenhuis, maar nu ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging. We hebben de boerderij energieneutraal gemaakt, alles duurzaam verbouwd en nu wil ik me richten op de zorg voor mens, dier en natuur.”

Steffie had het handboek landbouw en zorg al helemaal doorgenomen, toch voegde de cursus nog iets toe. “Ik heb nog meer geleerd over financierings- en rechtsvormen, over rapporteren en omgaan met de pers. Heel breed dus, en heel toepasbaar. Tegelijk gingen we soms ook de diepte in. Bijvoorbeeld over de Wet zorg en dwang, die ervoor zorgt dat je bewust omgaat met dwang en ook bewust kiest wanneer je ophoudt met zorg verlenen. “Ik heb besloten dat ik het open deur karakter belangrijk vind. Wanneer bijvoorbeeld mensen met dementie gaan dwalen, houdt de zorg bij mij op.”

Het online leren in de eigen tijd beviel Steffie goed. “Zo wordt het makkelijker in te passen.” Wel was ze blij dat er ook een online bijeenkomst was. “Het was erg leuk om van gedachte te wisselen met andere starters. Sommige zorgboeren waren al verder met de opstart dan ik''. Steffie zoekt voor verdere uitwisseling (intervisie) haar oud-collega op evenals andere zorgboeren in het dorp. “Twee zorgboerderijen hebben er dezelfde doelgroep, maar er zijn overal wachtlijsten dus we zitten niet in elkaars vaarwater, je kunt elkaar juist als aanvulling zien.” Ook kwam Steffie enthousiast bij de jaarbijeenkomst van SZZ vandaan. “De regionale organisatie kan veel voor je betekenen, je kunt hier altijd terecht met vragen en je leert andere zorgboeren kennen''.

De praktijktoets van de cursus kon je zelf kiezen welke eindopdracht je zou maken. ''Ik heb gekozen voor het bedrijfsplan, deze had ik al eerder gemaakt en kon ik hierin mooi verwerken''. Uit het kwaliteitskader haalde ze enthousiast de kernwaarden, die goed overeenkomen met de filosofie achter haar bedrijf. “Ze geven goed weer wat ik doe en wat ik belangrijk vind. Het zijn goede speerpunten om aan te werken. Tenminste, dat dacht ik voor ik begon. Nu we eenmaal draaien blijkt dat heel veel vanzelf gaat. Zoals veel bewegen en samen gezond eten. Dat doen we gewoon.”