Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Jet van der Heide en Mirjam Boeve verzorgen de cursus Systeemgericht werken voor de Academie Landbouw en Zorg. Het reikt een mooie basis aan om effectief zorg te verlenen, want niet alleen de cliënt, maar zijn of haar hele systeem wordt meegenomen. “De wereld om de deelnemer heen speelt altijd een rol, het is van belang hier rekening mee te houden”, zegt docent Jet van der Heide.

De basis in de cursus is het boek Driehoekskunde van Chiel Egberts. Het legt uit dat zorg alleen effectief kan zijn als de deelnemer, de begeleider en de ouder(s) goed samenwerken. “In het ene geval is het makkelijker om samen te werken met ouders/begeleiders dan in het andere geval, maar belangrijk is het altijd”, zegt Jet. De deelnemer zal namelijk altijd loyaal zijn naar zijn ouders. “Bovendien heeft het een grote meerwaarde om het systeem van de cliënt erbij te betrekken. Het gaat om het samen optrekken met de ouders, tot welzijn van de client.

“In de tweedaagse cursus komt de theorie aan bod en wordt ook de meegebrachte casuïstiek besproken. We krijgen inzicht in hoe systemen kunnen mee- en tegenwerken en hoe je als zorgprofessional hier het beste mee samenwerkt. Je leert je plek kennen in het systeem, want als zorgverlener heb je beperkte invloed. Dat is niet altijd makkelijk. Daarvoor is goede intervisie en supervisie met collega’s belangrijk.”

Tijdens de cursus gaan we ook kort in op je eigen familie- en organisatiesysteem en in het boek komt dit ook aan bod.  “Als hulpverlener neem je altijd je eigen systeem mee en de daarbij behorende waarden en manier van werken . Door je hier bewust van te zijn sterkt het je in je professioneel handelen.”

De cursus vindt plaats op 7 en 21 maart in Stoutenburg en zal daarna op 26 september en 10 oktober in Papendrecht herhaald worden. De cursus wordt periodiek opnieuw ingepland, houd de zorgboerenacademie.nl in de gaten voor meer data.