Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Academie Landbouw en Zorg op zorgboerenacademie.nl biedt een overzicht van allerlei relevante en geaccrediteerde cursussen voor zorgboeren en hun medewerkers. In de komende nieuwsbrieven lichten we steeds een cursus uit, om zorgboeren te inspireren mee te doen en zo de ontwikkeling van zichzelf en hun medewerkers op de zorgboerderij te waarborgen. Dit keer de cursus: Moeilijk gedrag en jij. De agenda van de Academie vind je onderin de nieuwsbrief.

Deze cursus wordt gegeven door Joan Wolthers en  bestaat uit twee dagdelen en studiemateriaal. Joan is trainer, coach en maatschappelijk werker met ervaring in o.a. de jeugdhulpverlening.

De Federatie merkt dat zorgboerderijen in toenemende mate te maken hebben met complexe meervoudige stoornissen en daarbij behorende gedragsproblematiek. In deze training leren begeleiders naar het eigen gedrag te kijken en oefenen met handelingsalternatieven. Joan: “Je kunt alleen jezelf veranderen. Je kunt anders naar de cliënt gaan kijken.”

Joan doet dit door middel van werken met de kernkwadranten (kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie) en oefeningen met een trainingsacteurs. “We gaan met acteurs daadwerkelijk gebeurde casussen nadoen en er met zijn allen naar kijken. De cursist vraagt zich steeds af: ‘wat doet dit gedrag met mij? Waarom?’ Iedereen heeft bepaalde ideeën over wat er moet. Dit zit soms in de weg. Zo vinden sommige begeleiders dat deelnemers fysiek aan het werk moeten. Het is zinvol te kijken of die veronderstelling klopt. Misschien is het al heel veel winst als een deelnemer een dag op de zorgboerderij in het zonnetje komt zitten.”

“Kortom: we gaan anders kijken naar moeilijk gedrag en wat het met jou als begeleider doet. De uitkomst zou maar zo kunnen zijn dat je aan het eind veel meer gedrag kunt accepteren zoals het is, en dat het door jouw andere houding een stuk prettiger werken wordt en de deelnemers beter gedijen.”

Na het behalen van de cursus kunnen cursisten de handelingsalternatieven toepassen in de dagelijkse praktijk. Dit kunnen ze aantonen aan de hand van het behaalde certificaat.Jeugd- en gezinsprofessionals ontvangen 7 SKJ-punten voor het behalen van deze cursus. De SKJ-punten zijn tot 23 maart a.s. toegekend en voor de daaropvolgende periode op dit moment in aanvraag.

Deze open training van 2 dagdelen alleen is niet afdoende om complexe of zelfs vastgelopen casuïstiek op te lossen. Hiervoor worden tevens behandelondersteuning, teamoverleg of coaching, werkoverdracht of intervisie aanbevolen. In deze cursus leert de medewerker vooral kijken wat het moeilijke gedrag met de medewerker zelf doet en hoe hiermee om te gaan.

Zie ook de agenda van de Academie onderin deze nieuwsbrief.