Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Nederland werkt mee aan een Erasmusproject voor zorgboerderijen in Europa. Een aantal hogescholen en instellingen in Italië, Oostenrijk, Spanje, Turkije en Nederland werken samen om scholing te ontwikkelen voor zorgboeren in de betreffende landen. De Europese Unie ondersteunt kennisuitwisseling binnen Europa middels het Erasmusfonds. Er wordt een cursus ontwikkeld voor zorgboerderij begeleiders, voor zorgboerderij managers en voor gedragswetenschappers die op zorgboerderijen ondersteunen.

Tineke Otten, zelf zorgboerin geweest, is druk bezig om voor de Federatie een cursus voor beginnende zorgboeren op te zetten en draagt in het project bij aan het samenstellen van de cursussen. “Het een sluit goed aan op het ander. Ik gebruik enerzijds materiaal wat ik al had ontwikkeld in Nederland voor cursusmateriaal voor andere landen, en wat ik daar oppik benut ik voor de nieuwe cursus.”

“Waar wij Nederlanders vaak denken dat wij enorm voorop lopen met onze zorglandbouw, blijkt er in veel Europese landen ook al heel veel te gebeuren met zorglandbouw. Soms wordt de zorg op andere wijze gefinancierd en georganiseerd. In Italië bij voorbeeld mag een zorgboerderij alleen plaatsvinden op een agrarisch productiebedrijf. In Oostenrijk maakt een zorgboerderij altijd onderdeel uit van een reguliere zorginstelling en kan iemand zonder zorgdiploma’s niet beginnen met een zorgboerderij. In Turkije lijken vooralsnog alleen jeugdigen naar boerderijen te gaan. Het is interessant om hierin de overeenkomsten en verschillen te leren kennen.”

De Federatie participeert uiteindelijk niet in dit project omdat het project: de Kracht van Zorglandbouw al teveel van de beschikbare tijd opslokt. Gelukkig is vereniging BEZINN bereid gevonden om participant te worden in dit project. Het sluit ook goed aan bij hun ontwikkelingen, want bij BEZINN is er al veel aan scholing ontwikkeld voor de leden. En het project sluit goed aan bij de te ontwikkelen introductiecursus voor beginnende zorgboeren in Nederland. Cursusmateriaal wordt met alle regio's gedeeld en naar verwachting ook in de online scholingsacademie.