Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die 26 bestaande wetten vervangt en in werking treedt op 1 januari 2024. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en gaat over onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Sinds 1810 zijn er voor al deze onderwerpen verschillende wetten en regels. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt.

Met de Omgevingswet als versimpelde wetgeving moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten. De nieuwe wet moet ook meer ruimte bieden voor particulier initiatief en participatie. Als ondernemer moet het makkelijker worden om innovatieve, duurzame initiatieven te ontwikkelen. De wet moet ondernemen voorspelbaarder maken - en procedures sneller en goedkoper. In de animatiefilm op deze website (even scrollen) zie je wat het inhoudt.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als zorgboer?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Jouw bestaande omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.

Verandert er wel iets, je wilt bijvoorbeeld je activiteiten   en hebt daar een vergunning voor nodig, dan krijg je wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet zorgt er voor dat je je aanvraag kunt doen met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is één loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Optrekken met de Vakgroep multifunctionele landbouw van LTO

Voor zorgboerderijen, net als voor andere multifunctionele landbouwbedrijven, is ruimtelijke ordening  (ofwel de regels rondom de inrichting van de fysieke omgeving) een grote uitdaging. De Vakgroep multifunctionele landbouw van LTO Nederland (Vakgroep MFL) heeft daarom een herziene versie gemaakt van de Handreiking RO (ruimtelijke ordening) voor MFL. Deze handreiking kun je hier vinden.

De Federatie zal zich in de communicatie over de nieuwe Omgevingswet aansluiten bij de communicatie van de Vakgroep MFL. Deze zullen we met jullie delen via onze nieuwsbrief.

Alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn ook te volgen via www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl